Takkesiden

Her på siden takker vi de mennesker, der har ydet store bidrag (fra 500,- og op) til Folkets Avis crowdfunding og som selv har angivet, at de ønsker at komme på takkesiden.

Alle bidrag kan ses her. Tak til alle der har bidraget. Anonymt eller ej og uanset beløbets størrelse.

Du kan selv bidrage her Folkets Avis Crowdfunding. Alle der bidrager med navn og beløb på 500 eller mere kommer på takkesiden her.

Annette Deleuran

Camilla Paaske Hjort Kiil

Carsten Suurland

Christian Marcussen

Jan Daniel Andersen

John Larsen

Henrik Tolstrup

Kasper Myram

Michael Nybye

Per Zimmermann

Peter Lyngsøe

Svend Pedersen

Soren Kenner

Thomas Gyldborg

Tommy Kongsted