Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Fra velfærdsstat til slavestat

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Danmark har brug for en fri medieplatform Bliv sponsor nu

Fra velfærdsstat til slavestat

Skrevet af Lennart Kiil

På Folkets Avis skriver vi en del om skattetrykket.

Dels fordi andre medier og politikerne forsøger at tale det lavere, end det i virkeligheden er.

Men også fordi skattetryk er en vigtig indikator.

Skattetryk er en indikator for frihed.

Skattetrykket fortæller os, hvor stor del af vores arbejdsudbytte, vi selv disponerer over.

Er skattetrykket nul, bestemmer vi fuldstændigt selv. Er skattetrykket 100 procent, er det staten, som sidder med al magten.

Skattetryk er altså i den forstand et glimrende mål for graden af frihed i et samfund.

I Danmark er der gennem de sidste par årtier sket det meget beklagelige, at skatten har sneget sig op over 50 procent.

Det vil sige, at vi i Danmark nu nærmere er slaver, end vi er frie borgere

Vrøvl, vil nogen så sige.

"Slaver var ikke bare bundne økonomisk, de måtte heller ikke forlade deres ejers ejendom - kan man ikke lide skattetrykket i Danmark, så er man jo fri til at rejse bort."

Desværre.

Den indvending holder ikke i praksis.

For når et lands skattetryk nærmer sig de 100 procent, og den private ejendomsret således helt udslettes, så forsvinder også retten til at flytte ud af landet.

Tror I, folk i Nordkorea bare er frie til at flytte til et andet land?

Tror I, fæstebønderne bare kunne flytte til en anden egn eller ind til byen?*

Nej, i Danmark er vi ikke slaver endnu. Men vi er godt på vej til at blive det.

Og udviklingen er kun gået i den gale retning de sidste mange årtier.

Efterhånden som vi nærmer os yderligere, vil også andre af vores friheder indskrænkes.

Når den økonomiske frihed går fløjten, forsvinder andre friheder sammen med den.

Det viser historien, og det viser eksemplerne fra totalitære regimer rundt om i verden.

Hvis ikke vi danskere skal ende som trælle, må vi byde det system, som evig og altid hæver skatter og afgifter, noget mere alvorlig modstand.

Men det bliver sikkert ikke nemt, for givet forstår en stor del af befolkningen slet ikke, i hvilken retning udviklingen har bevæget sig.

En anden betydelig del af befolkningen vil måske endda hellere være slaver end stå med ansvaret for eget liv.

Den danske folkesjæl og folket som sådan higer dog efter friheden. Måske ikke den absolutte frihed. Men en væsentlig højere grad af frihed, end vi har i dag.

Og meget, meget få mennesker ønsker at vi skal bevæge os i retning af et yderligere forhøjet skattetryk og dermed væk fra friheden.

De fleste mener, at vi er trælle nok i dag.

Tænk lidt over det, og del gerne denne leder på nettet med familie, venner og bekendte. Og abonner på Folkets Avis!

*Det gjaldt kun drenge og mænd. Piger og kvinder var frie til at rejse.

Del Fra velfærdsstat til slavestat