Enhedslisten - den herskende klasses håndlangere

Skrevet af Lennart Kiil

Enhedslisten er et bedragerisk og latterligt parti.

For Enhedslisten er det åbenbart progressivt og solidarisk at tage penge fra befolkningen og overdrage dem til den magthaverne.

For nylig fortalte Rune Lund mig, at Enhedslisten gerne så, at afgifterne på livsfornødenheder blev sat yderligere op.

Og nu vil Enhedslisten hæve arveafgiften.

Tilsyneladende er det partiets universalløsning altid at øge beskatningen på verdens i forvejen hårdest beskattede befolkning.

Hver gang et problem opstår eller skabes, åbner partiet for værktøjskassen. Og vælger ét af to værktøjer:

  1. Højere afgifter
  2. Højere skatter

Det er så som så med nytænkningen i det parti. Ethvert problem skal løses ved, at man hæver en afgift eller en skat.

Og hver eneste gang man hæver en afgift eller en skat, så svækker man civilsamfundet og styrker staten – det er en kendsgerning

Jo flere midler, man fjerner fra folket, jo svagere står dette tilbage.

Jo flere midler, man overfører til systemet, jo mere magtfuldkomment bliver det.

Så den politik, partiet Enhedslisten fører og ønsker at føre, leder til et svagere folk og et stærkere system.

Hvordan er det egentligt lykkedes Enhedslisten, som er dybt reaktionært og systembevarende, i brede kredse at få et ry som progressivt og folkekært?

Nuvel, hovedparten af tilhængerne er nok enten forbenede marxister, som havde deres storhedstid under ungdomsoprøret i slutningen af 1960'erne, eller unge mennesker, som ikke har brugt ret meget tid på at sætte sig ind i hverken politik eller historie.

Enhedslistens politiske program og partiets foretrukne værktøjer i form af stadigt højere og mere forskelligartede afgifter og skatter leder direkte til folkets forarmelse.

Jeg gentager: Enhedslistens politiske program leder direkte til folkets forarmelse

Hvor vover Enhedslisten at kalde sig et progressivt parti?

  • Der er intet progressivt eller solidarisk ved at forarme en befolkning.

  • Der er intet progressivt eller solidarisk ved at sætte udviklingen i bakgear.

  • Der er intet progressivt eller solidarisk ved at ignorere fortidens fejltagelser.

  • Der er intet progressivt eller solidarisk ved at udbygge et undertrykkende statsapparat.

Min appel til læseren skal lyde:

Lad dig ikke forlede af retorik og paroler. Lad dig ikke forføre af tomme løfter om en bedre eller mere retfærdig fremtid.

Forhold dig i stedet til den konkrete politik og denne konkrete politiks konkrete konsekvenser. Hvad de gør, er vigtigere, end hvad de siger, de vil.

Kan det virkelig være rigtigt, at et parti som vil tage mere fra folket og give mere til systemet er revolutionært, progressivt og solidarisk?

Enhedslisten, I kan godt nå at blive et progressivt og solidarisk parti. Det kræver blot, at I begynder at føre en politik, der tillader befolkningen af beholde dens ejendom og indtægt i mere udpræget grad, end det i dag er tilfældet.

Indtil da lyder jeres snak om solidaritet meget hul.

Personer: 
Organisationer: