Folkemødet – embedsmændenes skatteyderbetalte sommerudflugt

Skrevet af Lars Bjørknæs

Det beskrives som en politiske festival, hvor høj som lav mødes for at diskutere politik. Men bedømt på 2015-udgaven, er der dog mere tale om en sammenkomst for embedsmænd.

- Det primære formål med Folkemødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.

Sådan beskriver Folkemødet, der arrangeres af Bornholms Regionskommune, sig selv, når talen falder på den tilbagevendende begivenhed.

Årets udgave af Folkemødet løber af stablen fra den 16. til den 19. juni, hvor epicenteret bliver den nordbornholmske by Allinge, som blandt andet huser Folkemødets store scene.

Hvad Folkemødet dog ikke oplyser er, at det langt fra kun er de politiske beslutningstagere, som drager mod solskinsøen.

Det fremgår af aktindsigter, som Folkets.dk er kommet i besiddelse af. Aktindsigter der eksempelvis fastslår, at både lands- og lokalpolitikere reelt var fraværende på Folkemødet i 2015 – hvilket dog ikke afholdt deres embedsmænd fra at tage af sted.

Embedsmænd på egen hånd

Blandt de offentlige myndigheder der i 2015 brugte store beløb på Folkemødet, kan nævnes Styrelsen for Forskning og Innovation, der hører under Uddannelses- og forskningsministeriet. I 2015 lød skatteydernes regning på 184.704 kroner, mens de i 2013 og 2014 måtte punge ud med henholdsvis 163.199 kroner og 218.715 kroner.

Det selv om at selve Uddannelses- og forskningsministeriet ifølge de udleverede aktindsigter, brugte under 2.000 kroner på at deltage i Folkemødet 2015.

Det skyldtes at 2015 var valgår, hvorfor mange af ministeriernes topfolk blev væk fra Bornholm – ligesom ministrene typisk også kun deltog i begrænset omfang.

Det var eksempelvis også tilfældet for Sundheds- og ældreministeriet, som blot brugte 2.791 kroner på turen til Allinge.

Hvilket var væsentligt billigere end det underliggende Sundhedsstyrelsen, som dette år brugte 119.856 kroner.

Det gav blandt andet luft i budgettet til, at 6 embedsmænd kunne sendes til Bornholm, hvor de blev indlogeret i 3 sommerhuse. På samme måde som Sundhedsstyrelsen også kunne aflønne de dyre ordstyrere, som blev hyret ind til at lede forskellige debatter.

 

Statsbiblioteket: Vi gør som alle de andre

En anden skatteyderfinansieret organisation med fast markant tilstedeværelse på Folkemødet er Statsbiblioteket, som blandt andet tidligere har opstillet en læsesal i Allinge.

Ifølge det aarhusianske biblioteks direktør, Svend Larsen, er det dog svært at gøre op, hvad man får med sig fra Bornholm:

- Det er ikke muligt at opgøre udbyttet af deltagelsen præcist. Det må blive en vurdering. Vi har oplevet god respons og har fået nye kontakter, og også inspiration til det videre arbejde med markedsføring af Statsbibliotekets service til de forskellige brugergrupper vi har.

- Det er så også klart, at der er mange måder at gøre det på, hvoraf deltagelse i Folkemødet har været én. I år har bibliotekerne ikke egen stand på Folkemødet, men er med et andet sted.

Blandt Statsbibliotekets tilbud til Folkemøde-deltagerne, har været opstilling af fadølsanker på læsesalen, hvilket ifølge Svend Larsen er helt naturligt:

- Nå vi nu har valgt at deltage, må vi gøre det på samme måde som andre, og der er mange tilbud om både mad og drikke. Vi har ikke råd til stjernekokke eller lignende, og jeg synes udgiften til fadøl er beskeden og forsvarlig.