Primære faneblade

Lukket

Folkets Avis: Behandlingen af Moffe er ikke et retssamfund værdig

Foto: Frederik Thorup
Claus "Moffe" Nielsen. Foto: Frederik Thorup

Wikipedia giver følgende definition på et retssamfund:

"Et retssamfund eller en retsstat er et samfund med et veludviklet og civiliseret retssystem, der bygger på principper som lighed for loven, retssikkerhed, adskillelse af statsmagterne og folkets suverænitet."

Længere nede i artiklen står der noget nok så vigtigt:

"For at kunne fungere optimalt, må retssystemet bibeholde sin retslige legitimitet blandt borgerne. Det betyder, at retssystemet skal være bredt accepteret og respekteret og nyde befolkningens tillid."

Og videre:

"Det kan derfor blive et problem, hvis domstolene efter borgernes opfattelser træffer afgørelser, der opleves som uretfærdige og som blot begrundes med henvisning til en lovparagraf."

Bum.

I et retssamfund skal lovpraksis og afgørelser altså tilpasses og afspejle borgernes opfattelse af retfærdighed.

Men hvordan står det så til med retssamfundet i dagens Danmark?

Jo, grænserne for retssamfundet - og folkets tålmodighed - prøves virkelig i Holbæk ret for tiden.

For det første vælger man at sigte Claus 'Moffe' Nielsen og de øvrige medvirkende, selvom der ikke er nogen ofre. Tværtimod er alle, som har været i kontakt med de sigtede, glade for den hjælp, de har fået af Moffe og de andre i sagen.

For det andet vælger man en usædvanlig lang varetægtsfængsling, som på ingen måde står mål med "forbrydelsens" omfang eller karakter. Det er jo ikke hårdkogte vanekriminelle eller et omfattende forbrydersyndikat, vi taler om.

For det trejde vælger man nu at blande sig i, hvem sigtede har valgt som forsvarsadvokat. En advokat som sigtede er aldeles godt tilfredse med og som er hjemme i de mange akter omkring sagen. Hvorfor tror anklagemyndigheden, at den kan tillade sig at begære ham fjernet?

Hvis ikke det var fordi, retten og anklagemyndigheden hidtil i sagen havde udvist så stor en grad af proportionssans, sund fornuft og almindelig fornemmelse for retfærdighed (ironi kan forekomme), kunne man jo få den mistanke, at anklagemyndigheden gør det her med fuldt overlæg for at svække forsvaret og Moffes samlede sag.

Med andre ord viser systemet sig i sagen om Moffe fra sin mest nedladende og usle side.

Og anklagemyndigheden afslører, at den ikke har det ringeste begreb om - eller også er fløjtende ligeglad med - de principper, retssamfundet er bygget på.

Her fra Folkets Avis skal lyde en opfordring til alle: Følg fortsat godt med i sagen her. Den kan blive et vendepunkt i dansk retshistorie.

For sagen viser, hvor råddent systemet er blevet, og hvor langt væk vi er kommet fra noget, der lever op til principperne for et retssamfund bygget på folkelig suverænitet.

Følg endelig med i sagen og her på avisen. Se også:

Bemærk, at 'tiltalte' er rettet til 'sigtede'.

11/12/2019 - 15:35
Personer: 
Moffe
Emner: 
kulturpolitik