Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse VI ALENE VIDE

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

VI ALENE VIDE

Skrevet af Lennart Kiil

EU har et problem.

Det blev tydeligt i går da Udenrigsminister Anders Samuelsen fra Liberal Alliance i Folketinget erklærede sig enig i East Stratcoms beslutning om at anføre Iben Tranholm i et propagandaregister.

Sagen viser flere ting.

For det første at EU har et problem med trykkefrihed i en grad så tankerne ledes hen på det gamle ord: "Vi alene vide".

Det har været Os uventet at see, at flere af vore kjære og tro Undersaatter har kunnet ansøge om, at Ingen Forandring i Trykkefrihedsanordningen maa foretages, thi ligesom Vor landsfaderlige Opmærksomhed stedse har været henvendt paa at bidrage Alt, hvad der staar i Vor kongelige Magt, til at virke for statens og Folkets Vel, saaledes kan heller Ingen uden Vi alene være i Stand til at bedømme, hvad der er til begges sande Gavn og Bedste.

Ja, den skal lige læses et par gange. Men det er såmænd ikke mere uforståeligt end den form for juridisk nonsens EU i dag benytter sig af med et lignende formål for øje.

Sagen viser at EU har en opfattelse af alene at vide, hvad som er rigtig information til folkets vel og hvad som er propaganda i fremmede magters tjeneste.

For det andet viser sagen, at EU dårligt har forstået hvad der ligger i propaganda.

At hænge en enkeltpersons debatindlæg ud som propaganda er noget nær meningsløst. I en normal forstand forbindes propaganda med et statsligt eller overstatsligt organ som har mulighederne for at gennemtrumfe ensidig og udelukker alternative synspunkter.

Uanset hvad man ellers mener om Iben Tranholms indlæg er der jo ingenlunde tale om propaganda i nogen meningsfuld forstand.

For det tredje viser sagen at danske politikere er blevet for følgagtige i forhold til EU.

Vores egen Udenrigsminister, som på papiret er liberal, går uden videre med på EU forunderlige udlægning af propaganda-begrebet i stedet for lige at trække vejret og overveje om en dansk statsborger bliver uretfærdigt behandlet.

Dermed gives der næring til en opfattelse af danske politikere som nogen der er mere interesseret i et godt forhold til kolleger i EU, end de interesserer sig for den danske befolkning som sådan.

Når en journalist eller meningsdanner sættes i offentlig gabestok kan det have store konsekvenser for dennes indtægtsgrundlag. Det ved jeg alt om.

Og derfor skal politikerne selvfølgelig ikke medvirke til at oprette den slags registre eller anføre borgere i dem.

Punktum.

Emner: 
Del VI ALENE VIDE