Midt i sparetider: Ringsted bruger 137.000 kroner på borgmesterportræt

Skrevet af Lars Bjørknæs

En "fast kommunal tradition" er, at der males et portræt af en afgået borgmester.

Og for borgerne i Ringsted Kommune blev det en dyr affære, da en tidligere borgmester skulle foreviges i 2015.

-I mange år har vi arbejdet på effektiviseringer. Gevinsterne har vi brugt på skattelettelser og bedre service. Den mulighed tager regeringen fra os med omprioriteringsbidraget, og det er vi meget kede af.

På blandt andet denne måde berettede Ringsted Kommunes borgmester, Henrik Hvidesten, overfor Jyske Vestkysten, at den sjællandske kommune ikke kun i 2015 men også de følgende år, blev nødsaget til at finde sparekniven frem.

Ifølge Venstre-politikeren skyldtes det, at man fra regeringens side havde strammet økonomien for en række kommuner, hvilket blandt andet ville komme til at slå igennem i Ringsted Kommune. Derved ville den komme i en situation, hvor der ifølge borgmesteren for alvor skulle skæres ned.

Det har dog ikke været alle dele af kommunen, som for alvor har været ramt af nedskæringer. Det fremgår af aktindsigter, som Folkets.dk har opnået i forbruget blandt politikerne i Ringsted Kommune.

Herunder i det portræt af en tidligere borgmester, som blev leveret i april 2015.

Politikere har før brugt store beløb på fejringer af sig selv

Ifølge de udleverede bilag blev det en kunstner fra Køge, som fik til opgave af male et portræt af Niels Ulrich Hermansen. Venstre-politikeren blev valgt til borgmester i Ringsted i 2005, indtil han gik på pension i forbindelse med kommunalvalget i 2013.

Formelt blev udgiften besluttet af Ringsted Kommunes økonomiudvalg, som også fastlagde de økonomiske rammer. Den blev udregnet i forhold til et portræt malet af Hermansens forgænger, hvilket gav en ramme på 137.875 kroner inklusiv moms. Et beløb den afgåede borgmester selv kunne råde over, så han kunne finde den kunstner, som han gerne ville portrætteres af.

Ifølge den nuværende borgmester, Venstre-manden Henrik Hvidesten, er såvel udgiftens afholdelse som dens størrelse, fuldt forståelig. Det oplyser han via Ringsted Kommunes presseafdeling til Folkets.dk:

-Ligesom i mange andre kommuner, er det en tradition i Ringsted Kommune, at borgmestrene portrætteres, når de stopper på borgmesterposten. Et enigt Økonomiudvalg besluttede i 2014, at den tradition skulle fortsætte med portrættet af Niels Ulrich Hermansen. Prisen for Niels Ulrich Hermansens portræt er på niveau med beløbet for tidligere borgmesterportrætter.

Organisationer: 
Emner: