Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Krav skal ses som motivation - ikke som straf

Skrevet af Mia Andersen

Og med det mener jeg ikke, at jeg ikke er glad for vores solide velfærd – for det er jeg i allerhøjeste grad. Det jeg mener er, at samfundets opbygning samtidig er med til at opbygge en idé om, at man altid kan blive ”løftet” uden selv at gøre en reel indsats for at løfte sig selv. Dette kom senest til udtryk ved regeringens udspil om et karakterkrav til gymnasiet, som har skabt debat fra rød bloks side om, at vi nu taber det socialt svage unge i samfundet. Jeg læste en artikel af Marie Krarup (DF) om denne problematik, og jeg er nødt til at erklære mig enig i hendes synspunkter. Ikke fordi jeg generelt er enig med DF, men simpelthen fordi hun har ret.

Karakterkrav skal snarere ses som en hjælp til de unge end det skal ses som en straf. Det har aldrig været meningen, at alle skal i gymnasiet – for det er langt fra alle, der egner sig til det. Problemet er, at det nu engang er blevet en del af ”normen” at vælge en gymnasial uddannelse, uanset om ens evner og interesser er bogligt funderet. I stedet for at hænge fast i denne norm, har vi som samfund til opgave at få flere unge til at vælge den vej, der er rigtig for dem. At indføre karakterkrav, kunne være en god start.

Gymnasiet hverken kan eller skal løfte elever, der ikke er motiveret til at være der. Dette bygger jeg på en helt basal forudsætning om, at det kræver en vis anstrengelse at opnå de ting man gerne vil i livet. Og her ligger et helt centralt problem i samfundsdiskursen; mange unge behøver nemlig ikke anstrenge sig synderligt, om det gælder karakterer eller generelle leveforhold. Lige nu, kan stort set alle komme i gymnasiet, og når de fylder 18 år, kan de sågar modtage et månedligt beløb uden at røre en finger. Vælger de en videregående uddannelse, bliver de ligeledes aflønnet månedligt igennem hele studietiden. Jeg beklager mig bestemt ikke over vores unikke samfundsmodel – jeg er tværtimod meget taknemmelig for den. Det der gør mig frustreret er, at mange ikke anerkender den, og rent faktisk udviser taknemmelighed i stedet for at brokke sig. For danske unge er privilegeret – det er bare ikke dem alle, der vil indse det.

LÆS OGSÅ: SU er et privilegium – ikke en selvfølge

Problemet for mig består altså i den holdning, som en del unge tydeligvis har. At de fra samfundets side er så snotforkælede, at de står på bagben, når der kommer tiltag, der gør, at de selv skal anstrenge sig bare en smule. Lige nu er det et karakterkrav til gymnasiet, tidligere på året var det debatten om SU til kandidatstuderende, og før det, debatten om SU til hjemmeboende. Som artiklen tillige påpeger, så er krav noget der stilles for at man som person kan udvikle sig og blive bedre – uanset hvilke kompetencer man har. Karakterkravet er således et forsøg på at motivere de folkeskoleelever, der gerne vil den boglige vej til at anstrenge sig nok i folkeskolen til at vejen bliver mulig. Er det en kamp at opnå tilstrækkelige karakterer i folkeskolen til at opnå et gennemsnit på 4, bør man som både elev og forældre genoverveje, om en anden levevej kunne være mere passende.

At der stilles krav er ikke en straf – det er en måde, hvorpå du motiveres til at udleve dit fulde potentiale. Det betyder, at dem der stiller krav til dig, tror på dine evner. Husk nu det.