Gå til hovedindhold

Når politikerne får en lunken ide gør det ondt i borgernes lommer

Politikernes ideer er ikke altid så gode i praksis, som de lyder på papiret.

Da politikerne i 90'erne fik ideen om at gennemtvinge gasfyrede decentrale værker, gav det fjernvarmepriser op mod 50.000 for en husstand.

Nu vil energiministeren gerne omlægge til spildvarme. Omlægningen koster penge - dine penge, og lunken fjernvarme.

I forbindelse med de nyligt omtalte datacentre, som Apple og Facebook vil bygge ved henholdsvis Viborg og Odense, kommer vi nu til næste fase i politisk projektmageri.

Projektmageriet synes ofte at gå forud for borgernes interesse.

Som vi så for nylig i denne artikel i Folkets Avis, og senere i andre medier, kommer de omtalte datacentre til at bruge enorme mængder strøm. GW som på et år bliver til TWh, som omdannes til spildvarme. Lunken spildvarme vel at mærke.

Varmen er dog nok til, at miljøfolk taler om en lokal klimaforandring omkring datacentrene.

Skribenten her har ventet nogle dage, og ikke overraskende dukkede der 27. januar et sponsoreret opslag op på Facebook fra den gode Lars Chr. Lilleholt med den lange titel Energi, forsynings- og klimaminister. Opslaget gik helt forudsigeligt ud på, at nu skulle vi udnytte den «gratis» spildvarme fra datacentrene.

Er det ikke meget godt, vil rigtig mange sikkert spørge.

Jo, principielt giver det da mening, men der er mange hager, og det er ikke sikkert at du kan lide dem alle.

Ser du, Viborg Kraftvarmeværk har et velfungerende gasfyret anlæg:

De har nyligt investeret i nye kedler, fordi deres kedel fra 90’erne (som netop blev afskrevet her i december) ikke er rentabel på grund af periodisk overskuds-el fra vindmøller, og de kan ikke bare slukke og tænde for elproduktionen. De nye gaskedler laver kun varme, og meget effektivt (103-107%).

Ser vi tilsvarende på Odense, så har man nyligt lavet halmfyret anlæg, og Odenseanerne blev nyligt pålagt højere afgifter fordi de i årtier var billigere end andre værker. Odense er dog større end Facebooks iøvrigt usikre bidrag.

Det forlyder nemlig at Facebook selv kan bruge varmen om vinteren.

Både i Viborg og Odense har man altså allerede fremtidssikret sig med investeringer, og har som sådan ikke et behov for varmetilskud.

Hertil kommer at Viborg f.eks. kunne lave meget billigere varme, hvis ikke det var for naturgasafgifter. Vi skal ellers ikke længere tilbage end til 90’erne, hvor politikerne påtvang varmeværker landet over til at omlægge til naturgas. Noget som i visse områder næsten ruinerede varmekunderne til de såkaldt «barmarksværker» med årlige regninger set over 40.000,- for et parcelhus og tvangstilslutning.

Nå, penge er jo kun papir, og bare vi ikke fryser….men her er lige endnu en hage:

Vore boliger er indrettet på fjernvarme med en fremløbstemperatur på 80 grader og returvand på 40 grader. Det er vore varmeinstallationer dimensioneret efter.

Når temperaturen skal afsættes i boligerne kræver det i forhold til temperaturen på vandet et vist areal radiatorer, ligesom vi gerne vil have varmtvandsbeholderen op over 60 grader for at kunne tage et dejligt varmt bad i Listeria-frit vand.

Den varme, som datacentrene kan levere, er på 25-30 grader. Derfor kan den ikke blot spædes til hovedledningen. Den skal opskaleres med varmepumper. For Viborg og Odenses vedkommende vil det kræve investeringer i størrelsesordenen en halv mia.

Starter man et fjernvarmenet fra scratch, kan det godt lade sig gøre at opnå næsten samme fjernvarmepris som ved naturgas med de nuværende afgifter, eventuelt suppleret af nedregulering (køb af «gratis» vindmøllestrøm når der er overskud af denne). Men som du kunne læse, har varmeværkerne allerede investeret i anden teknologi som skal afskrives over kundernes varmeregninger.

I praksis må man dog se på omlægning til lavtemperaturfjernvarme for at det bliver økonomisk. Det vil sige at man ønsker at ændre frem- og retur temperaturerne til 55/25 grader.

Det betyder at mange fjernvarmekunder må udskifte deres radiatorer til nogle større, samt eftervarme vandet i deres varmtvandsbeholder for at undgå Listeriavækst, eller for at der er vand nok at blande af, når 3-5 beboere alle skal have et varmt bad.

Her kommer så et andet aspekt ind i billedet.

For at få den samme energi ind i dit hus, skal der løbe mindst dobbelt så meget vand gennem din fjernvarmeinstallation, og det er langt fra sikkert at ledningsnettet er dimensioneret til dette. Skal fjernvarmerørene skiftes, kommer der en kæmpe omkostning oveni.

Du skal altså betale for at blive påduttet datacentre, som vil bruge den grønne strøm du betaler via skatten nu, hvor PSO-afgiften blev fjernet. Noget der koster i omegnen af 1 mio. per arbejdsplads datacentrene reelt skaber.

Dernæst skal du betale afskrivningen af varmeanlæg som ikke bliver brugt, og til sidst må du så betale, hvad der skal til for at du kan holde varmen i dit hjem.

Synes du selv at det lyder godt ?

Synes du at det lyder "gratis"?

Synes du at staten tjener dit bedste?