FOLKETS afslører: Det koster skatteborgerne mindst 350.000 kroner at ansætte en ny kommunaldirektør – løn ikke inkluderet!

Skrevet af Lars Bjørknæs

Når den øverst placerede embedsmænd skal udskiftes, er det langt fra en billig omgang. Det skyldes blandt andet den rekrutteringsproces, som anvendes af en lang række kommuner.

Det er ærgerligt, for vi er meget tilfredse med Tommy Poulsens indsats her i kommunen. Men jeg har fuld respekt for, at han efter fem år i kommunen ønsker at prøve nye udfordringer. Og nu har vi halvandet år til at finde en god efterfølger.

På blandt andet denne måde tog Allerød Kommunes borgmester, Jørgen Johansen, overfor Lokalavisen afsked med Tommy Poulsen, da kommunaldirektøren offentliggjorde sin fratræden sommeren 2015. Det i forlængelse af udløbet af en åremålskontrakt, som kommunaldirektøren ikke havde søgt om forlængelse af, hvilket ellers er praksis inden for det kommunale Danmark.

Hvad hverken Jørgen Johansen eller Tommy Poulsen oplyste var dog, at det langt fra ville blive en billig affærer for Allerøds skatteborgere, når jagten gik ind på en afløser.

Det fremgår til gengæld af aktindsigter, som Folkets Avis har opnået hos den københavnske forstadskommune.

Herunder i de fakturaer, som først og fremmest Kommunernes Landsforening sendte i forbindelse med, at den blev hyret til opgaven.

Stor indtægtskilde for Kommunernes Landsforening

Ifølge fremsendte bilag fra ikke kun Allerød men også andre af landets kommuner, er rekrutteringen af kommunaldirektører en ganske fornuftig forretning for Kommunernes Landsforening. Interesseorganisationen tager sig nemlig godt betalt, når den hjælper sine medlemmer med at finde frem til nye kommunaldirektører.

Alene i konsulenthonorarer kostede det ifølge fakturaer udstedt til Allerød Kommune inklusiv moms 148.125 kroner, da Kommunernes Landsforening hjalp med at finde frem til Tommy Poulsens afløser.

Oven i kom så udgifterne til annoncering, som blandt andet skete i Kommunernes Landsforenings egne medier. Annonceringsudgifterne alene løb inklusiv moms op i 202.658,80 kroner, så de samlede omkostninger inklusiv moms i forbindelse med rekrutteringen af den nye kommunaldirektør, kom til at koste Allerøds skatteborgere 350.784,40 kroner.

Oven i udgifterne til rekruttering af kommunaldirektøren, kommer samtidig de tiltrædelses- og afskedsreceptioner, som afholdes i forbindelse med udskiftningerne.

Derved kan den samlede udgift til udskiftning af en kommunaldirektør, hurtigt komme op i nærheden af 500.000 kroner.

Organisationer: 
Emner: