Gå til hovedindhold

FOA hånede Joachim B. Olsen for uvidenhed – MEN hov! JBO's tal var tættere på virkeligheden end fagforeningens

Da FOA spurgte Joachim B. Olsen, hvad en SOSU-hjælper tjener, gættede han på 30.000 kroner om måneden.

Reaktionen fra Fagbladet var hån og latterliggørelse:

Ja, ja - og månen er lavet af grøn ost!

Joachim B. Olsen gættede laaaaangt over, da han blev spurgt, hvad en social- og sundhedshjælper tjener om måneden.

 

 

Og i den artikel FOA henviser til, kommer fagforeningen selv med et noget lavere bud end JBO's:

Social- og sundhedshjælperen tjener i snit 24.600 kroner om måneden før skat og pension.

Altså knap 25.000 og fem tusinde mindre end JBO gættede på.

Men holder FOA's tal?

Nej. Ikke hvis man ser på FOA's eget lønmagasin for 2016-2017.

Lad os se bort fra både FOA's 'tal til lejligheden' og JBO's gæt. Vi ser her i FOA store lønmagasin 2016-2017:

[[{"fid":"2525","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_billede_navn[und][0][value]":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_billede_navn[und][0][value]":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default media-wysiwyg-align-center","data-delta":"1"}}]]

Det er vel at mærke startlønnen ifølge FOA's eget lønmagasin. Dette beløb er regnet ud for løntrin 18 og gruppe 2. Altså det løntrin man starter på som nyansat og en løngruppe som ligger midt i spektret fra løngruppe 0 til 4, der dækker over at lønniveau varierer en anelse fra kommune til kommune.

Så hvad bliver den månedlige bruttoløn for en SOSU-hjælper?

Den bliver:

22410,50 + 22410,50*0,126 (pension) + 22410,50*0,125 (feriepenge) = 28036 kroner i månedlig bruttoløn for reel arbejdstid

EDIT 10. maj: Ovenstående udregning kan kritiseres for at overdrive feriepengenes andel fordi løn med ferie kun kan ombyttes til 12 procents feriepenge og ikke 12,5 procents feriepenge. Det ændrer dog meget, meget lidt på det samlede beløb med en halv procent fra eller til.

I det hele taget er spørgsmålet om feriepenge eller ferie med løn og ferietillæg ret kompliceret:

Det skal fremgå af din ansættelseskontrakt, om du har ret til ferie med løn og 1 % ferietillæg, eller om du i stedet optjener 12,5 % feriepenge af lønnen.

Du optjener ferietillæg og feriepenge af den ferieberettigede løn, hvilket er din bruttoindkomst - dvs. løn inklusive alle skattepligtige lønandele, men fratrukket løn udbetalt under ferie.

Har du ferie med løn og ferietillæg, kan du vælge i stedet at få feriepenge. Satsen er dog kun 12 %.

Kilde: Det faglige hus

28036 kroner inklusive pension og feriepenge, og det er helt naturligt at regne feriepenge og pension med, for det er trods alt en del af lønnen som lønmodtageren er sikret og kan disponere over når tiden er inde og den del, der afspejler den reelle tid på job (ikke den tid hvor der bliver udbetalt løn, mens lønmodtageren holder ferie.)

Bemærk, her er hverken funktionsløn eller kvalifikationsløn medtaget. Medtages disse kan lønnen komme højere op. Her er altså hverken taget lokale eller centrale tillæg med. Og der er tale om grundlønnen på laveste løntrin for en SOSU-hjælper. Så der er på ingen måde tale om at Folkets Avis forsøger at blæse tallet op her.

Ser vi lidt nærmere på den månedlige bruttoløn for en gennemsnitlig SOSU-hjælper med højere anciennitet (alle SOSU-hjælpere er jo ikke nyansatte - det er den gennemsnitlige SOSU-hjælper heller ikke), viser det sig, at JBO ramte meget tæt på mål.

Faktisk en smule under.

Det viser en undersøgelse som blandt andet SFI foretog på et tidspunkt med udgangspunkt i tal fra FOA for ansatte i kommuner. Så får vi også et mere reelt billede, for alle SOSU-hjælpere er jo ikke nyansatte på løntrin 18. Lad os se på de tal:

Mandlige sosuhjælpere fik en månedsløn på 31.400 og kvindelige sosuhjælpere 32.000 i en udvalgt kommune. I en anden kommune i undersøgelsen var tallet endda højere.

Det er naturligvis også muligt at der er kommuner, hvor tallet er lavere, men løngrupperne varierer nu ikke så meget, så mon ikke 30.000 er meget tæt på det virkelige gennemsnit:

[[{"fid":"2526","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_billede_navn[und][0][value]":""},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_billede_navn[und][0][value]":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default media-wysiwyg-align-center","data-delta":"2"}}]]

Konklusionen må være:

JBO havde ret.

JBO's gæt på 30.000 var bestemt ikke helt uden for skiven eller vildt skudt over, som Fagbladet FOA hævdede.

Og Joachim B. Olsens bud var i hvert fald betydeligt tættere på end det tal, Fagbladet FOA selv lagde ud.

Det virker derfor lidt dumt, at FOA håner JBO's for hans gæt, når deres eget tal ligger længere fra virkeligheden.


Bemærk: Mange SOSU arbejder deltid og vil derfor ikke opleve at deres løn er som angivet her. Men det er nu engang sådan tallene kan se ud for SOSU-hjælpere på fuld tid.

Det tal Fagbladet FOA angiver ligger ret langt under den løn en gennemsnitlig fuldtidsansat SOSU-hjælper får. Men det skyldes måske at Fagbladet har været så (bevidst?) vildledende at blande lønstatistik for deltidsansatte sammen med lønstatistik for fuldtidsansatte?

Hvordan man end vender og drejer den, så er JBO langt tættere på målskiven end FOA.

Kom med

I mere end et årti har Lennart Kiil leveret sandhed, nuancering og perspektiv med præcision og lidenskab. Som chef og redaktør for Folkets Avis, Danmarks banebrydende borgerjournalistiske medie, har han ufortrødent gået oplysningens ærinde og trodset modstand og økonomiske vanskeligheder.

Invester i ærligt, indsigtsfuldt og originalt indhold, og stå bag en fritænker, der er kendt for kompromisløs research og frygtløs sandhedssøgning.

Bliv abonnent

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.