Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Naivt at forældre blot skal tage sig sammen

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Naivt at forældre blot skal tage sig sammen

Skrevet af Debatredaktionen

Silvana Mouazan har skrevet en klumme i Folkets Avis om de forældresager, der går så meget i hårdknude, at fogeden eksempelvis må træde til. Fra 2006 og til i dag er der sket en stor stigning i den type sager, og hendes holdning kan kort opsummeres til, at forældrene må tage sig sammen og få styr på dem selv.

Det synspunkt er ualmindeligt naivt. Hun forholder sig ikke til de to vigtigste ting i forhold til konfliktsagerne: For det første glemmer hun sammenhængen med nye forældreansvarslov fra 2007, og for det andet glemmer hun, at de sager, der ender på den måde, jo ikke er almindelige sager, men sager, hvor der har været massive problemer i familien på forhånd. Der er jo ikke nogen normale forældre med et normalt forhold bag sig, der ønsker at få fjernet deres børn med fogeden. 

Lad os starte med forældreansvarsloven. Før 2007 hed det sig, at man skulle tage hensyn til barnets tarv, og det blev oftest tolket ugunstigt for faderen. Intentionen med den nye lov var at stille kønnene mere ligeligt, men i stedet endte man med en praksis, der ikke ser på barnets behov, men kun på forældrenes ret. Går vi videre til pkt. 2, hvilken type sager, der ender som højkonfliktsager, er det jo ikke almindelige 'mor og far er sure på hinanden sager'.

Det er sager, hvor den ene part i årevis kan have levet med en partner med voldsomme misbrugsproblematikker, det kan være sager med vold, eller psykisk manipulation af grov karakter - sager som næsten er umulige at forestille sig, hvis man ikke selv har oplevet det, og det er ting, der også går hårdt ud over børnene.Der er eksempler på, at statsamtet har tvunget mødre til at udlevere børn til fædre, der er dømt for pædofili i tidl. forhold, for de har jo ikke gjort noget mod det pågældende barn endnu, lige som der er eksempler på forældre, der skal udlevere deres børn til en anden forælder, der har truet både vedkommende plus børnene på livet. Hvad ville Silvana Mouazan mon selv sige, hvis hun var blevet tæsket sønder og sammen i årevis, var blevet opfordret til at forlade manden, havde brugt år på at tage mod til at komme væk, blot for at få at vide, at hun skal samarbejde med manden om børnene, som i øvrigt har set mor få tæsk og er vildt bange for ham og græder, når de skal af sted, og at det er hende, der obstruerer samarbejdet, når hun ikke tør møde op på hans bopæl med børnene?Det er vigtigt at forstå, at stigningen af sager ikke handler om to almindelige forældre, der er sure på hinanden og som burde tage sig sammen. Den handler om et statsamt, der har givet op, og som ikke undersøger højkonfliktsagerne til bunds. Hvis en forælder nægter at udlevere et barn eksempelvis med anklager om, at den anden forælder ikke kan varetage barnets behov, bliver den forælder, der tilbageholder barnet undersøgt, mens den anden forælder ikke undersøges, så man finder faktisk aldrig ud af, om der er hold i påstanden.

På samme måde ignoreres psykolograpporter i vid udstrækning, hvis de taler imod lige ret til forældrene, lige som også børnenes ønsker alt for ofte overhøres, til trods for at der står i lovgivningen, at barnet har krav på at blive hørt. Barnets "ret" til begge forældre, overtrumfer en sund vurdering af, hvor vidt samvær med begge forældre egentlig er til barnets bedste.Slutteligt, er det vigtigt at understrege, at det ikke er en kamp mellem mænd og kvinder, som det ellers tit gøres til. Det er en kamp om børns rettigheder, og både mænd og kvinder kan være henholdsvis ´gerningsmand' og primær omsorgsperson. For en måneds tid siden havde en delegation fra Danmark foretræde for EU-udvalget på området, og der var både kvinder og mænd med hårrejsende historier. Jeg vil anbefale Silvana Mouazan at se det for at få et bedre overblik over, hvad der foregår, lige som jeg kan anbefale at læse advokat Vivian Jørgensens redegørelse om, hvordan forældreansvarsloven bliver misbrugt.At tro, at man kan løse problemet ved at sige, at forældrene skal tage sig sammen, er at ignorere de meget komplekse sager, der ligger bag, når det når så vidt, og det løser absolut ingenting. Vejen frem er en reel sagsbehandling i statsamtet, hvor resultatet ikke er skrevet på forhånd, og så skal vi tilbage til barnets tarv frem for forældrenes ret.


EU-delegationen: https://www.youtube.com/watch?...
Vivian Jørgensen: http://www.barnetstarv.nu/boer...

Susanne Lund Pedersen

Del Naivt at forældre blot skal tage sig sammen