Millionlønninger og dyre rejser hos offentligt busselskab

Skrevet af Lars Bjørknæs

Cheferne hos Movia tjener mere end statsministeren. Samtidig er de også en dyr oplevelse for skatteyderne, når det kommer til udenlandsrejser.

– Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne.

På blandt andet denne måde beskriver Movia på sin hjemmeside de opgaver, som det offentligt ejede selskab er sat i verden for at løse.

Men det er langt fra en billig løsning for skatteyderne, der som Folkets.dk tidligere har kunnet afsløre, betaler langt mere mere i løn til selskabets direktør, end hvad statsministeren og menige ministre får.

Nu kan Folkets.dk også afsløre, at også de andre ledelsesmedlemmers årsløn ligger i luftlag, hvor de færreste kan være med være med – inklusiv statsministeren og hans regeringskollegaer.

Af de opnåede aktindsigter hos det sjællandske trafikselskab fremgår samtidig, at dets ledelse er meget aktiv, når det kommer til udenlandsrejser. Det har eksempelvis været tilfældet, når Movia er rejst på studietur til Paris, ligesom det også har deltaget i såkaldte direktørmøder afholdt i Reykjavik.

Desuden fandt Movia det også nødvendigt at sende en større delegation til Inform Norden, da det nordiske samarbejdsorgan for offentlig transport senest mødtes i Oslo.

Lokalpolitikere i kø til Paris-rejse

Samtidig fremgår det af de fremsendte bilag til Folkets.dk, at Movias politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer gerne stiller sig til rådighed, når det drejer sig om spændende tjenesterejser.

Sådan var det eksempelvis tilbage i 2011, hvor lokalpolitikere som Finn Aaberg og Allan Schneidermann deltog i en rejse til Paris. Movia sendte dette efterår 11 bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere til den franske hovedstad, hvilket alene i rejseomkostninger kostede 93.080 kroner.

En stor delegation af Movia-folk var der også, da det såkaldte Inform Norden-møde løb af stablen i Oslo i 2014. Her sendte det offentlige transportselskab 7 personer, som på skatteydernes regning blandt andet kunne høre om den seneste udvikling indenfor den nordiske transportsektor, ligesom der også blev holdt foredrag om udregningen af billetpriser.

Inform er ikke de eneste nordiske forum, som Movia fast er deltager i. Det samme gør sig gældende med de nordiske direktørmøder for offentligt finansierede transportselskaber, som eksempelvis i 2012 fandt sted i Reykjavik – hvilket alene i forhold til rejseomkostninger løb op i 23.837,78 kroner.

Organisationer: 
Emner: