Bureaukratibyrden

Skrevet af Lennart Kiil

I Danmark har vi ikke bare verdens højeste skatter og afgifter, vi har også et omfattende bureaukratisk og administrativt system.

Begge dele er en stor byrde for selvstændige og små og mellemstore virksomheder her i landet.

Og derfor bør fokus altid være på, hvordan begge dele kan nedbringes, så dem der skaber arbejdspladser og produktion her i landet får bedre vilkår. Til glæde for hele samfundet.

I Danmark bruger selvstændige inden for de primære og sekundære erhverv mange milliarder kroner årligt på at leve op til en lang række formelle krav som kommer fra Folketinget og EU.

Ofte har kravene ikke noget reelt sigte andet end at tilfredsstille systemets umættelige appetit på oplysninger og data, som de politiske aktører så bilder sig ind, at de kan bruge til at planlægge ud fra - og regulere og kontrolere.

Rigtigt mange virksomheder oplever endda, at de skal indberette de samme oplysninger ad flere omgange til forskellige offentlige instanser. Det går der så ekstra penge til.

Og mon ikke også den form for respektløs misbrug af travle menneskers dyrebare tid medfører en del stress og lavere livskvalitet blandt de ramte mennesker.

Lad mig her blot komme med et enkelt forslag til, hvordan det kunne gøres smartere:

Alle landmænd skal i dag med meget jævne mellemrum oplyse en lang, lang række tal til Danmarks Statistik.

Men hvorfor ikke i stedet bare bede tilfældige ti procent om at indebette. Det er rigeligt til at lave statistik på. Man mister meget lidt præcision. Og så kunne man kompensere disse ti procent for umagen.

Naturligvis vil et sådan forslag møde modstand. En modstand der ville tage form af angiveligt faglige indsigelser. Måske er det på tide at vi også giver systemet noget modstand.

For i virkeligheden handler systemets modstand om at færre data også på modtagersiden vil skabe mindre administrativt arbejde - og at man derfor vil kunne spare medarbejdere og skære ned.

Og det har man fra Danmarks Statistiks side ingen interesse i, selvom det ville komme samfundet til gode.

Derfor skaber man så meget administrativt arbejde både hos landmændene og hos sig selv som muligt.

Hos landmændene går den tid fra det produktive arbejde med at skabe fødevarer.

Hos Danmarks Statistik medfører det ekstra arbejdere højere lønudgifter som skal betales gennem højere skatte af landets borgere.

Nej. Skær ned på datamængden og antallet af respondenter og brug noget af besparelsen på at kompensere den mindre gruppe af selvstændige man stadig kræver indberetning fra.

Og sådan bør det være hele vejen rundt. For det er jo langt fra kun Danmarks Statistik som pålægger selvstændige og virksomheder administrative byrder.

Så vil undskyldningen sikkert lyde, at det er EU der kræver de mange data og indberetninger.

Ja, så må man jo lære at sige fra over for bureaukraterne i Bruxelles.

Det kan ikke passe at lorten altid skal lægges på små selvstændige og virksomheder og borgere.

Nu må systemet tilpasse sig borgernes behov og ikke omvendt - som det desværre er blevet vanen.

Folkets Avis vil i den kommende tid fokusere på administrative byrder som selvstændige pålægges af offentlige instanser og EU