Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Pædagog-formand om ligeløn: 'Vi tjener 8000 mindre om måneden end lærere'

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Pædagog-formand om ligeløn: 'Vi tjener 8000 mindre om måneden end lærere'

Skrevet af Lennart Kiil

I går sendte FOA, BUPL, Socialpædagogernes Landsforbund og Sundhedskartellet et brev til medlemmerne af Folketinget med ønske om en særlig milliardpulje til offentligt ansatte i de såkaldte kvindefag.

Om brevet hed det blandt andet på FOA's hjemmeside:

"Folketinget skal gribe ind, fordi en afskaffelse af uligelønnen kun kan ske på bekostning af andres tilbageholdenhed, hvis opgaven bliver lagt hos arbejdsgivere og lønmodtagere på det offentlige område. For der findes kun få og små mandegrupper på det offentlige arbejdsmarked, som reelt kan bidrage til en solidarisk genopretning af ligelønnen."

Altså skal pengene hentes i form af skatteindkrævning som kommer fra det private erhvervsliv og ikke fra andre grupper af offentligt ansatte med højere lønninger.

Især har FOA's formand Dennis Kristensen gennem længere tid lagt sig an på denne strategi, hvor man freder andre offentligt ansatte for i stedet at hente pengene hos privatansatte gennem højere beskatning.

Men ikke alle fagforbund ser helt så firkantet på sagen som FOA. Heller ikke alle medunderskriverne af brevet til Folketingsmedlemmerne.

Folkets Avis har i dag talt med Elisa Bergmann fra BUPL, som i interviewet bryder med den strategi FOA har været bannerfører for.

Hun nævner blandt andet lærerne som en gruppe med uddannelse af sammenlignelig længde i forhold til pædagoger, der til trods herfor får betydeligt mere i lønningsposen.

"Jeg vil sige, vi tjener jo cirka 8000 mindre om måneden end lærere gør – og det er der jo sådan set ikke nogen særlig begrundelse for, fordi vi har nogenlunde den samme længde uddannelse."

Og her kan Folkets Avis jo så - sikkert til FOA's store fortrydelse - tilføje at lærere jo også er offentligt ansatte og et kvindedomineret fag. Så FOA's evige fokus på køn må siges at basere sig på et noget selektivt udvalg af fag inden for det offentlige.

Jeg spørger Elisa Bergmann hvordan de ekstra pulje-penge til kvindefagene i det offentlige - lærerfaget undtaget må man formode - skal bringes på banen. Og minder hende om at der i brevet er lagt op til at de skal hentes i det private.

Hun svarer:

"Vi synes sådan set ikke at der er hverken nogen i det private eller det offentlige som skal betale for rettet op på den fejl som politkerne lavede i 1969."

Folkets Avis: "Hvor tror du, politikerne henter deres penge henne?"

"Det gør de jo selvfølgelig både i det private og det offentlige, ja," svarer hun.

Så sagen er jo, at nogen skal betale, hvis kvindefagene skal have en særlig ekstra pulje på fem milliarder ekstra, et tal som har været nævnt i forbindelse med brevet. De penge skal tages et sted fra.

Elisa Bergmann sammenligner så en pædagogs løn med en bygningskonstruktørs og finder det urimeligt at bygningskonstruktøren tjener 20 procent mere end pædagogen.

Hun forklarer at "forsørgerfagene" tjener mere end "omsorgsfagene".

Men det er vel egentligt ikke kun "forsørgerfagene" der gør det. Derfor spørger jeg Elisa:

"Hvor meget tjener du?"

"Hvor meget jeg tjener? Øh. Ja, det kan jeg nærmest ikke hus... Jeg tror, 600.000 om året. 650.000 om året."

"Er det mere eller mindre eller det samme som en pædagog?"

"Det er mere end en pædagog gør."

"Hvis en mekaniker ikke må tjene mere end en pædagog hvorfor må en kontorarbejder eller en bureaukrat - eller hvad du nu vil kalde din stilling - så?"

"Altså det er jo Dennis, der siger det med mekanikeren. Det kunne jeg aldrig drømme om at sige."

"Det Dennis siger om mekanikerne må stå for hans egen regning. Dem har jeg sådan set ikke noget imod."

Desværre får vi aldrig et klart svar på hvorfor en bureaukrat gerne må tjene mere end en pædagog, men andre unavngivne fag må ikke. Det svar må vi have til gode, og jeg har da tænkt mig at spørge igen - både hos BUPL og andre steder.

Elisa Bergmann nævner flere gange længden på uddannelse i forhold til løn, så jeg spørger hende om man ikke bare burde tage konsekvensen og lave et system hvor løn simpelthen var fastsat efter uddannelseslængde.

Jeg spørger hende også om der ikke kan være andre fordele ved de fag, kvinder vælger, når de nu vælger dem på trods af lavere løn.

Elisa Bergmann har også en del gode pointer - vil du have dem med så lyt til hele interviewet.

Bemærk - interviewet er vedhæftet i sin fulde form som lydfil og tilgængeligt for basisabonnenter og privatsponsorer.

Organisationer: 
Emner: 
Del Pædagog-formand om ligeløn: 'Vi tjener 8000 mindre om måneden end lærere'