Afsløring: Kommune betalte 36.053 kroner per side i rapport – efter konsulentfirma fik foræret millionkontrakten uden udbud

Skrevet af Lars Bjørknæs

For at Bornholms Regionskommune kunne få ideer til at reorganisere sin sygepleje, var det nødvendigt at hyre et dyrt konsulentfirma. Det vel og mærke på en måde, så ingen andre fik mulighed for at byde ind.

– Ved Kommissionens Forordning nr. 2015/2170/EU, 2015/2171/EU, 2015/2172/EU af 24. november 2015 er tærskelværdierne for udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Koncessionsdirektivet ændret med virkning fra 1. januar 2016. Kommissionen har den 25.11.2015 i meddelelse 2015/C 392/01 offentliggjort følgende tærskelværdier: Varekøb og tjenesteydelser 3.116.817 kroner.

Sådan lyder ifølge Udbudsportalen kravene til hvornår et offentligt indkøb af tjenesteydelser fra eksempelvis konsulenter, skal i EU-udbud.

Tankegangen er at så snart, at der er tale om væsentlige opgaver, skal alle interesserede firmaer med de nødvendige kvalifikationer, have en reel mulighed for at byde ind på opgaver hos offentlige myndigheder. I modsat fald ville risikoen være, at det ikke længere var objektive kriterier, som lå til grund for tildelingen af store kontrakter betalt af skatteyderne.

Helt så simpelt ser man ikke altid på det rundt om i kommunerne, selv når der bliver tildelt store kontrakter til eksterne leverandører. Det fremgår eksempelvis af de aktindsigter, som Folkets Avis har opnået i en aftale, indgået mellem Bornholms Regionskommune og konsulentfirmaet Type2dialog.

Det i forbindelse med projektet ”Forslag til fremtidens rehabiliteringsindsatser og organisering af sygeplejen i BRK (Bornholms Regionskommune, red.).

Dyr rapport fra konsulenthus om rehabilitering og sygepleje

Projektet medførte udarbejdelsen af en række anbefalinger til Bornholms Regionskommune fra konsulentfirmaet Type2dialog, som tog sig særdeles godt betalt for opgaven. Ifølge de fremsendte bilag til Folkets.dk, kostede det inklusiv moms i alt 6.129.013 kroner.

For det beløb fik Bornholms Regionskommune først og fremmest en rapport på 17 sider. Hvilket svarer til, at skatteyderne i alt måtte punge ud med lidt over 36.000 kroner for hver af de sider, som konsulenterne skrev for bornholmerne.

Blandt anbefalingerne fra konsulentfirmaet var, at kommunen altid skal træffe svære beslutninger inden sommerferien. På samme måde som Type2dialog eksempelvis også foreslog Bornholms Regionskommune, at den for fremtiden skulle formulere klare strategier med klare mål.

Afregningen skete dog ikke i forbindelse med, at rapporten blev afleveret. Det skete i stedet løbende begyndende marts 2015 og frem til forsommeren 2016, hvor anbefalingerne ifølge rapporten skulle såkaldt eksekveres.

Over denne periode afsendte konsulentfirmaet en række fakturaer til Bornholms Regionskommune, hvoraf den største dateret den 30. december 2015 lød på 1.276.855 kroner. En faktura der blev afsendt kun fire uger efter, at kommunen havde modtaget en anden regning på 1.250.000 kroner fra Type2dialog.

Hverken udbud eller dokumentation for indhentelse af andre tilbud

Med en samlet regning langt over tærskelværdierne for at sende opgaven i udbud, skulle man umiddelbart tro, at dette var sket. Men fra Bornholms Regionskommune oplyses det, at man ikke sendte opgaven tildelt Type2dialog i udbud.

På samme måde som kommunen også oplyser, at man heller ikke har dokumentation for at have indhentet såkaldte alternative tilbud. Det vil sige hvor kommunen henvendte sig til to firmaer ud over Type2dialog, for at høre hvad de skulle have for at løse opgaven.

Det oplyser Bornholms Regionskommune i en email til Folkets.dk:

- Man har efter det oplyste forsøgt at finde andre mulige leverandører uden held. Disse bestræbelser er ikke dokumenteret, og jeg kan derfor ikke oplyse nærmere herom. Man har på daværende tidspunkt ikke vurderet, at dette var af betydning for sagens afgørelse, hvorfor der ikke er gjort notat om det – særligt med henblik på, at der netop ikke var pligt til at indhente alternative tilbud.

Organisationer: 
Emner: