Primære faneblade

Lukket

Kommuner i krig med hinanden – skatteborgerne tabte slaget

Pixabay
Foto: Pixabay

Da Hjørring og Thisted ikke kunne blive enige om betalingen for en plejehjemsbeboer, endte slagsmålet i retten. En juridisk diskussion, der blev en bekostelig affærer for skatteyderne.

– Der er nogle helt klare præmisser, som efter vores opfattelse ikke er opfyldt. Vi kan ikke få udspecificeret regningen, så vi kan få af vide hvordan tilsynet og regnigen passer sammen. For de to ting skal passe sammen. Det gør de ikke i det her tilfælde. Det skriger til himlen.

Sådan lød det tilbage i 2012 fra Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune, da han overfor Danmarks Radio fremlagde den konflikt, som hans kommune havde med Thisted Kommune. En tvist der omhandlede en dement kvindes valg af plejehjem, hvilket medførte en regning på i størrelsesordenen 3.6 millioner for den af de to kommuner, som skulle afholde udgifterne.

Uenighederne mellem kommunerne var ikke noget, som kunne blive løst i mindelighed – hvorfor det var nødvendigt at få sagen indbragt for domstolene. Det både for by- og landsretterne, hvor Hjørring Kommune led klare nederlag. Efterfølgende forsøgte Hjørring at få sagen indbragt for Højesteret, hvilket blev afvist af det såkaldte Procesbevillingsnævn.

Den slags opgør er sjældent billige, hvilket det heller ikke var i dette tilfælde. Det fastslår aktindsigter, som Folkets.dk har opnået hos begge kommuner.

Hjørrings advokater langt dyrere end Thisteds

Dog fremgår det af aktindsigterne, at det blev en bekostlig affærer for først og fremmest Hjørring Kommunes skatteborgere, at Arne Boelt ville forfølge spørgsmålet om plejehjemsbeboeren ved domstolene.

I alt måtte de inklusiv moms af med 612.775 kroner, hvilket gik til Advokatfirmaet Hjulman & Kaptain. Det fremgår ikke af de fremsendte dokumenter, hvorfor det netop var dette advokatfirma, som blev valgt til den store ordre. Dog fastslår andre dokumenter udleveret efter reglerne om aktindsigter, at Hjørring Kommune syntes at være en særdeles god kunde hos netop Advokatfirmaet Hjulman & Kaptain.

Hvor god kan ogå indirekte læses ud af de fakturaer, som modpartens advokatfirma sendte til Thisted Kommune. For deres advokatregninger i forbindelse med sagen endte inklusiv moms på 484.145 kroner – eller 128.630 kroner lavere, end hvad Hjørring Kommune betalte til Advokatfirmaet Hjulman & Kaptain.

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

11/12/2019 - 15:35
Personer: 
Arne Boelt
Organisationer: 
Hjørring KommuneThisted Kommune
Emner: 
politik
Vi er 0 abonnenter – vi skal højere op!
Abonnenter Svarer til
1 1 stor fadøl
200 Kontanthjælp, 0 børn
1000 DR-journalist
5000 Maria Rørbye Rønn