Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Nybegynder i politik talte om pamperi og korruption – så truede viceborgmester ham med "en sag på halsen"

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Nybegynder i politik talte om pamperi og korruption – så truede viceborgmester ham med "en sag på halsen"

Skrevet af Lennart Kiil

I Danmark har vi ikke tradition for at politisk debat mødes med trusler om retssager.

Og da slet ikke til vælgermøder, hvor der skal være plads til det frie ord og livlig meningsudveksling uden at nogen skal frygte straf fra retsvæsenet her i landet.

Vores lovgivning lægger stor vægt på masser af plads til samfundskritik – ikke mindst i en politisk sammenhæng har og skal ytringsfriheden have vide rammer.

Den politiske ytringsfrihed er så væsentlig for samfundet, at den betones særskilt i Grundloven!

MEN:

Da en nytilkommen på den politiske scene, Kasper Mejlhede for Nye Borgerlige, til et vælgermøde i Nyborg Kommune valgte at svare på et spørgsmål om pamperi og korruption i det offentlige, blev han mødt med en trussel om at få "en sag på halsen".

Og det var vel at mærke en siddende viceborgmester, Vibeke Ejlertsen for Socialdemokratiet, som truede kandidaten.

Den etablerede magt prøver at sætte den nytilkomne udfordrer på plads hårdt og effektivt fra start.

Det er faktisk utroligt, at sagen ikke har fået mere omtale i medierne, for den er af stor principiel betydning.

Den nytilkomne kandidat trak nemlig følehornene til sig efter truslen. Der var effektivt blevet sat en stopper for den systemkritik, han rejste.

Nu er det sådan at grundlov og anden lovgivning i Danmark sikrer at man som borger, journalist, politiker eller andet skal kunne ytre sig kritisk uden at risikere straf herfor.

Men viceborgmesteren valgte altså at true med en retssag.

Hvad forfærdeligt var der da i det, den nye kandidat på den politiske scene havde sagt?

Jo, i generelle vendinger havde han på Facebook kritiseret tendensen til pamperi og korruption i det offentlige system.

Nu er det en kendsgerning, at der er pamperi og korruption i det offentlige system. Det har vi bland andet her på Folkets Avis sat fokus på gennem flere år. Dermed havde manden blot skrevet noget som de fleste ved er sandt.

Ud over de generelle vendinger havde den nytilkomne politiske kandidat på spørgsmålet - om hvorvidt han mente der var korruption i Nyborg Kommune - forsigtigt svaret:

Det forekommer i ganske mild grad i Nyborg Kommune

og når man så ser på definitionen af korruption, som er:

Korruption fra latin corruptio, betyder fordærvet tilstand, forfald eller beskadigelse. Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". 

må man sige, at det er overvejende sandsynligt, at der forekommer korruption i en eller andre grad - muligvis mild - i Nyborg Kommune.

Så kandidaten blev altså bragt til tavshed med en trussel om "en sag på halsen" fordi han fremsatte en forsigtig påstand som med meget stor sandsynlighed er sand i en eller anden udstrækning.

Det er meget usædvanligt at etablerede spillere på den politiske scene - her en viceborgmester - på den måde forsøger at bringe nytilkomne til tavshed ved trussel om retssag.

Normalt tager man til genmæle - tager debatten på argumenter i stedet for at lukke den ned med trusler.

Faktisk er det uhørt og lidt af en skandale. Men pressen har ikke taget problemstillingen op!

Det siger sig selv at man ikke kan ændre på en korrumperet kultur i det offentlige system, hvis man hele tiden bremser for kritik og blokerer for den udluftning som folk udefra eventuelt kunne bidrage med.

Folkets Avis skrev i går til viceborgmesteren med en række spørgsmål til sagen, men i skrivende stund har vi ikke modtaget svar. Vi holder fast i sagen. Så tjek ind senere og følg udviklingen.

Også en opfordring til den øvrige presse om at gå ind i sagen.


Som en lille krølle på halen kan jeg fortælle at den mere almindelige fremgangsmåde over for nytilkomne er at føre dem gennem "indvielsesritualer" eller kommunale "rus-ture" hvor de bliver bespist og eventuelt bedrukket på skatteborgernes regning.

Så er de nye også selv modtagere og dermed "medskyldige" i den korrumperede kultur. Og så er de naturligvis tavse om den.

Del Nybegynder i politik talte om pamperi og korruption – så truede viceborgmester ham med "en sag på halsen"