Primære faneblade

Screenshot af video på Zetlands hjemmeside
Screenshot af video på Zetlands hjemmeside

Men hvor ender det?

Zetland og Føljeton er to medier som begge oppebærer tilskud til etablering i form af "projektstøtte" under mediestøtteloven.

Dette tilskud udløber i år.

Og hov!

Hvem finder vi på ansøgerlisten for redaktionel produktionsstøtte allerede fra næste år?

De to selvsamme medier.

Det vil sige at man fra Zetlands og Føljetons side åbenbart gør sig håb om at kunne hoppe fra den ene mediestøtteordning til den anden.

Men hvad var egentligt meningen med tilskud til etablering i form af "projektstøtte" under mediestøtteloven?

Lad os kigge på selve lovteksten i mediestøtteloven: 

§ 7 Stk. 3. Det er en betingelse for opnåelse af tilskud til etablering, at der er rimelig grund til at antage, at det nyhedsmedie, der etableres, efter udløbet af støtteperioden vil kunne blive økonomisk selvbærende.

Som jeg tolker den tekst står der at der kun skal gives "tilskud til etablering" til medier som senere vil klare sig uden yderligere mediestøtte.

For et medie kan vel logisk set ikke både være "økonomisk selvbærende" og samtidig modtager af mediestøtte.

Men nu er politik jo ikke altid logisk.

Og lovgivere og embedsmænd har det med at tolke lovteksterne som vinden blæser - eller det er måske så meget sagt.

Men i hvert fald forventer jeg ikke nogen konsistens fra den kant.

Vi følger selvfølgelig med her på Folkets Avis så vi på et senere tidspunkt kan fortælle dig hvad det hele endte med.

Det kan oplyses, at to nyhedsmedier tidligere har opfyldt betingelserne for at opnå redaktionel produktionsstøtte, efter at de havde modtaget etableringsstøtte, nemlig The Murmur og Kids News.

Tak fordi du læste en original artikel på Folkets Avis

Du kan få adgang til al vores originale journalistik, men det kræver, at du bliver abonnent.

Det er dyrt for os at producere journalistik, og vi løber en betydelig risiko, når vi lægger os ud med den herskende klasse. Vi beder dig derfor støtte vores arbejde.

Vi tilbyder pakker fra blot 1 krone om dagen og op – alt efter formåen og behov: Se abonnementer her.