Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Du tror det er løgn: Så vanvittigt er vugge-til-grav mediestøtte-systemet skruet sammen her i Danmark

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Du tror det er løgn: Så vanvittigt er vugge-til-grav mediestøtte-systemet skruet sammen her i Danmark

Skrevet af Lennart Kiil

Mediesøtte-systemet i Danmark er ekstremt omfattende.

Og hvis et medie er kynisk nok, kan det søge om at få skatteborgernes penge fra før det er født til efter det dør. Og så endda søge penge til kunstig genoplivning.

Mediestøtte-systemet til "private" og "uafhængige" medier er så fintmasket og udbygget at det egentligt slet ikke giver mening at tale om private og uafhængige medier blandt modtagerne af de gavmilde tilskud.

Det er meget tydeligt, at staten og det offentlige system har en helt særlig forkærlighed for mediebranchen. Og det er næppe helt tilfældigt. Men for nu skal vi blot gennemgå vugge-til-grav støtte-systemet som er udlagt i Lov om mediestøtte.

Først støtte til etablering: Projektstøtte

§ 6. Projektstøtte til trykte nyhedsmedier og til skrevne internetbaserede nyhedsmedier ydes i form af tilskud til etablering og udvikling af nyhedsmedier.

Så først kan et medie altså søge tilskud til etablering. Det på trods af at netop medier - især digitale - har langt lavere etableringsomkostninger end mange andre former for virksomheder.

Når så først mediet gennem en årrække har modtaget projektstøtte til etablering, så skal mediet vel klare sig selv? Er meningen med en etableringsydelse ikke netop at få mediet på benene hvorefter det må stå selv?

Nej, da! Det her er Danmark. Her er alle stakler som skal have store moder stats hjælp fra vugge til grav. For nu fortsætter vil til –

Støtte til drift: Redaktionel produktionsstøtte

§ 3. Tilskud ydes til trykte nyhedsmedier og til skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof.

Så når først et medie er etableret. For eksempel med hjælp fra projektstøtten som beskrevet ovenfor, så kan mediet søge mediestøtte igen. Denne gang til driften. Den såkaldte "produktionsstøtte".

Indtil videre har mindst to "nyhedsmedier" opnået både projektstøtte og produktionsstøtte, nemlig The Murmur og Kids News. Og flere andre er sandsynligvis på vej.

Som vi tidligere har beskrevet, så har både Føljeton og Zetland søgt om produktionsstøtte, selvom begge også fik tilskud til etableringen i form af projektstøtte.

Videre om produktionsstøtte:

§ 4. Der ydes supplerende tilskud til:

1) Trykte landsdækkende nyhedsmedier, der udkommer minimum 4 dage om ugen og har et samlet oplag på under 40.000 eksemplarer pr. udgivelse.

2) Skrevne internetbaserede nyhedsmedier, som ikke har samme ejer eller udgiver som et andet nyhedsmedie, der er omfattet af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed eller af bestemmelser om fritagelse for afgift i henhold til momsloven.

Dette er vist mest udtryk for at Kristeligt Dagblad og Information har gode kontakter blandt lovgiverne, men det er faktisk ret sygt at man særligt kan tilgodese nogle helt bestemte publikationer som her – det er lige før der står navn på de "supplerende tilskud".

Nå. Tilbage til hovedlinjen.

Nu har vi både omtalt støtten til etablering og støtten til drift. Så det da være slut med former for mediestøtte, ikke?

Nej. For hvis et medie til trods for både støtte til etablering og til drift stadig ikke kan klare sig, så er der nok en mulighed for endnu mere støtte.

Man skulle jo nødig tage konsekvensen og lade mediet falde. Vi skal nu læse om –

Kunstig genoplivning: Saneringsstøtte

§ 10. Tilskud til sanering ydes til nyhedsmedier, som er kommet i likviditetsvanskeligheder, med henblik på at forhindre en umiddelbart forestående lukning og medvirke til at sikre mediets videreførelse.

En form for kunstigt åndedræt til medier som ingen gider læse og som "ikke fik nok" i de andre støtteordninger.

Man vil bare ikke lade markedet afgøre sagen.

For selvfølgelig er det da statens opgave at sikre uduelige mediers videreførelse. Det er jo klart.


Det er tydeligt at staten gennem det omfattende støttesystem helt sætter markedet ud af spil, og at staten her selv "leger Gud" og bestemmer hvilke medier der skal overleve og hvilke der skal dø.

Folkets Avis NÆGTER at modtage så meget som en krone i mediestøtte. Vi har aldrig modtaget og modtager stadig ingen former for mediestøtte.

Kilde: Lov om mediestøtte

Organisationer: 
Emner: 
Del Du tror det er løgn: Så vanvittigt er vugge-til-grav mediestøtte-systemet skruet sammen her i Danmark