Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Folkets Avis udgiver Danmarks første standardiserede kontrakt for sex-samtykke - du kan se den og downloade gratis her

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Folkets Avis udgiver Danmarks første standardiserede kontrakt for sex-samtykke - du kan se den og downloade gratis her

Skrevet af Lennart Kiil

Sverige indfører ny lovgivning på sex området sådan at seksuelt samkvem mellem borgerne nu er reguleret af staten.

Staten Sverige er i den forstand nu verdens største Alfons.

Som i forholdet mellem kunde og prostitueret er det seksuelle samkvem nu noget der på forhånd skal forhandles på plads til punkt og prikke.

Det er uden tvivl bedst på forhånd at have fået fældet aftalerne ned i en standardkontrakt. Vi anbefaler også en notar ved sengekanten.

Husk i øvrigt at hvis der undervejes skiftes stilling fra eksempelvis oral-sex til anal-sex, så skal der udfyldes en ny standardkontrakt.

Her er kontrakten. God fornøjelse!

 

Aftale om gennemførsel af forestående samleje i Sverige (standardkontrakt)

 

I forbindelse med forestående samleje mellem

 

Victoria Hansson – cpr.nummer :

(herefter omtalt som kvinden)

 

og

 

Johan Larsson – cpr.nummer :

(herefter omtalt som manden)

 

den xx/xx/20xx

 

indgås hermed følgende aftale om såvel dets udførsel som afslutning.

 

§1 : Aftalens formål mv.

Aftalens formål er at regulere den forestående akt på samme måde, som det også er at dokumentere at betingelserne for svensk lovgivnings krav til gensidigt ønske om gennemførsel af samleje er opfyldte.

Stk. 2 : Såfremt der er tale om samleje mellem personer af samme køn, underskriver den formodede mest udfarende part sig som manden, mens den forventede mere modtagende, underskriver sig som kvinden – med der af følgende rettigheder og forpligtelser, for hver af de anførte køn.

Stk. 3 : Såfremt der er tale om samtidigt samleje mellem flere end to personer i form af eksempelvis trekanter, firkanter eller egentlige orgier, skal hver af disse underskrive aftalen, samt deres navne og identifikationsoplysninger påføres selvstændigt.

Stk. 4 : Aftalen underskrives i forbindelse med samlejets formodede start.

 

§2 : Sted og tidspunkt for aktens gennemførsel samt dens definition

Det aftales at samlejet forventes indledt klokken xx.xx, den xx/xx 20xx på adressen xxxxxxxgade nummer xx, xxxx xxxxxxxx. Såfremt det forestående samleje følges op med en eller flere gentagelser, skal der indgås en ny aftale for hver af disse.

Stk. 2 : Ved samleje forstås hel eller delvis indførelse af mandens kønsorgan i kvinden, ligesom brug af fingre, hænder, tunge eller andre dele af mandens krop sidestilles hermed.

 

§3 : Parternes gensidige respekt og forpligtelser

Det påhviler parterne at gennemføre samlejet med størst mulig respekt for hinanden, herunder at anerkende, at det er et fælles ansvar at opnå gensidig seksuel tilfredsstillelse.

Stk. 2 : Det påhviler manden at anerkende, at kvinden ikke kun er et sexobjekt, hvis formål det er at tilfredsstille ham. I stedet er det hans forpligtelse at arbejde intenst på, at hun opnår orgasme. Såfremt hun ikke opnår dette, skal han uden videre undskylde herfor og tilbyde afhjælpende handlinger.

Stk. 3 : Kvinden er forpligtet til at opmuntre manden under akten, ligesom hun også er forpligtet til at oplyse for ham, om og i givet fald hvornår, hun har opnået klimaks.

 

§4 : Parternes efterfølgende kontakt og omtale af samlejet

Parterne er forpligtede til både før, under og efter samlejet, at omtale hinanden i rosende vendinger.

Stk. 2 : I overensstemmelse med svensk kønspolitik vil det være at anse for injurierende og sexistisk, hvis manden overfor såvel nærtstående som en bredere kreds, omtaler aktens gennemførsel som dets nærmere omstændigheder.

 

§5 : Anvendelse af prævention

Det aftales at der bruges følgende former for prævention

_____________

Såfremt der ikke bruges prævention, skrives ”ingen”.

Stk. 2 : Såfremt der ikke anvendes prævention og kvinden som følge heraf bliver gravid, anerkender manden at det alene er hende, som må opfordre til eller træffe beslutninger omkring abort.

 

§6 : Erhvervelse af kønssygdomme under eller i forbindelse med samlejets gennemførsel

Begge parter oplyser inden samlejets gennemførsel, at de ikke det for dem på tidspunktet for samlejets gennemførsel er smittet med en kønssygdom.

Stk. 2 : Såfremt dette mod forventninger viser sig at være tilfældet for kvinden og/eller manden, kan de ikke efterfølgende rejse krav mod hinanden, såfremt samlejet medfører, at der sker overførsel af en eller flere kønssygdomme.

 

§7 : Specielle ønsker og/eller forventede handlinger i forbindelse med samlejets udførsel

Denne aftale giver kun tilladelse til gennemførsel af traditionelt samleje, således at der til opnåelse af mere specielle ønsker kræves særskilt tilladelse. Det drejer sig eksempelvis om :

1 : Bondage,

2 : Golden shower,

3 : Anal, og

4 : Fisting,

for hvilke der forud for samlejets gennemførsel skal ske selvstændig anerkendelse. Dette sker ved at skrive ”tilladelse” ud for det eller de punkter, som parterne aftaler i forlængelse her af :

_____________

_____________

_____________

 

§8 : Lovvalg og værneting

Eftersom denne kontrakt er indgået med baggrund i overholdelse af svensk lovgivning ved gennemførsel af samleje i Sverige, er det svensk lov der finder anvendelse på samme måde, som at værnetinget er aftalt til Sverige.

 

Underskrifter

 

 

____________________

Kvinden

 

____________________

Manden

Abonnenter har også adgang til pdf udgave 

Del Folkets Avis udgiver Danmarks første standardiserede kontrakt for sex-samtykke - du kan se den og downloade gratis her