Gå til hovedindhold

Stoppede frivilligt i sit direktørjob: Fik million med sig ud af døren

Af Lars

Langeland Kommune er blandt de kommuner, som fast beklager sig over økonomisk smalhals. Den synes dog ikke at gælde øboernes direktion, hvis medlemmer har udsigt til store bonusser – oven i den almindelige og stærkt stigende løn.

- Jeg har været og er glad for mit arbejde på Langeland. I min tid som direktør har området udvidet sig, og det har været nogle utroligt spændende år, hvor jeg føler, jeg har haft et godt samarbejde og en god dialog med de forskellige områder.

Sådan lød en del af den pressemeddelelse, som Langeland Kommune udsendte foråret 2017. Det for her blandt andet give Mie Pedersen lejlighed til at forklare, hvorfor at hun fra årsskiftet 2017/2018 ikke længere var at finde i sin direktørstol i den lille kommune med omkring 12.500 indbyggere. Her slog hun samtidig fast, at det var hende selv, der ikke ønskede at forlænge opholdet på rådhuset i Rudkøbing.

Hvad hverken Mie Pedersen eller Langeland Kommune kom ind på i pressemeddelelsen var dog, hvad det ville koste skatteyderne at sige farvel til deres direktør. Forhold der i stedet fremgår af aktindsigter, som Folkets Avis har opnået hos kommunen.

Det efter et særdeles langvarigt forløb, fordi man fra kommunens side igennem flere år har nægtet, at modtage skriftlige henvendelser fra Folkets Avis. Det skyldes, at hver eneste email sendt til kommunens kontaktadresse, uden nærmere årsagen automatisk blev afvist.

Eksplosiv lønudvikling under sidste ansættelsesår

De fremsendte bilag til Folkets.dk viser, at det var en dyr oplevelse for skatteyderne, da Mie Pedersen stoppede i Langeland Kommune. Således fik hun udbetalt en bonus, der svarer til næsten et helt års løn – alene fordi hendes såkaldte åremålskontrakt udløb. En løn der samtidig har været stærkt stigende, mens topembedsmanden havde sin daglige gang på Langeland.

Således havde hun i 2013 en grundløn på 861.852 kroner, hvortil kom arbejdsgiverbetalte pensionsindbetalinger på 145.098 kroner. I 2015 var den steget til 904.392 kroner, mens kommunen foretog pensionsindbetalinger for 171.302 kroner. I sit sidste ansættelsesår hos Langeland Kommune, lød Mie Pedersens grundløn på 943.551 kroner, hvortil kom pensionsbidrag på 184.630 kroner. Således var hun på blot 5 år steget næsten 100.000 kroner i løn, hvilket også synes at have haft indflydelse på den bonus, hun fik udbetalt i forbindelse med årsskiftet 2017/2018.

Den lød nemlig på 832.812 kroner, hvortil kom feriepenge på 121.542 kroner. Således kunne Mie Pedersen trække sig tilbage med lige under 1 million kroner, da hun rømmede skrivebordet i Rudkøbing.

Lars Bjørknæs er en erfaren graverjournalist som gennem årene har afsløret mange sager om frås og magtmisbrug i det offentlige system