Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Millionlønninger i årevis efter fyring: Se hvordan kommunale chefer har sikret sig her

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Millionlønninger i årevis efter fyring: Se hvordan kommunale chefer har sikret sig her

Skrevet af Lars Bjørknæs

Mens medarbejdere indenfor det private erhvervsliv ofte må tage til takke med korte opsigelsesvarsler, gælder der helt andre regler for kommunalt ansatte chefer og direktører. For de vil normalt være sikret mindst et års opsigelse, uanset hvor lang tid de har været ansat.

– Vi må konstatere, at selvom vi har fået bedre indtægter, så er der også behov for lægge flere udgifter ind flere steder i budgettet. Og det går samlet set op på en måde, så der skal ske reduktioner bredt i organisationen for at få bragt det i balance.

Sådan lød det efteråret 2017 fra Søren Kjærsgaard, borgmester i Holbæk Kommune, i forbindelse med, at den sjællandske kommune varslede besparelser på 2018-budget for i størrelsesordenen 148 millioner kroner. Nedskæringer der ifølge Venstre-politikeren var nødvendige, fordi hver borger i kommunen i gennemsnit bidrog med 5 kroner mindre, end hvad de modtog – hvilket tilsyneladende var kommet som en overraskelse for både politikere og embedsmænd.

Men på et område, synes der dog ikke at være nogle negative overraskelser for embedsmændene i Holbæk. For i lighed med langt størstedelen af alle andre kommuner, har de nemlig sikret sig en særdeles fornuftig fratrædelse, hvis de mod forventning skulle blive fyret.

Det fremgår af aktindsigter, som FOLKETS AVIS har opnået hos landets kommuner.

Gyldne overenskomster sikrer cheferne

I Holbæk Kommune drejer det sig ifølge de fremsendte bilag til Folkets.dk om 13 chefer, som alle har sikret sig et gyldent håndtryk, hvis de bliver afskediget. Det i form af mindst et års løn, uanset hvornår embedsmændene blev ansat. Derfor er de eksempelvis ikke omfattet af de almindelige funktionærregler i forhold til, hvor lang ansættelsen har skullet vare, før man er sikret et års løn ved uansøgt afsked.

Således er det ikke kun kommunernes direktionsmedlemmer, som på denne måde er blevet sikret mindst et års løn. Det er eksempelvis også tilfældet i Odense Kommune, hvor man aktuelt har 20 ansat på kontrakter, der minimum giver et års løn ved en fyring. Ud over direktionen inklusiv stabschefen anført af stadsdirektøren, stillingsbetegnelsen for Odense Kommunes kommunaldirektør med en årlig løn over 2 millioner kroner, drejer det sig om 13 skoleledere.

Årsagen til de mange og lange opsigelsesvarsler skal findes i overenskomsterne, som gælder for chefer ansatte indenfor det offentlige. Hos kommunerne er den absolutte hovedregel nemlig, at cheferne mindst skal have et års løn, hvis de bliver fyret. Her til kommer typisk også de opsigelsesvarsler, som de i anden sammenhæng har sikret sig.

I praksis vil det sige, at det koster skatteyderne millioner af kroner, hver gang en kommunal chef afskediges.

Del Millionlønninger i årevis efter fyring: Se hvordan kommunale chefer har sikret sig her