Gå til hovedindhold

Vi kalder jo heller ikke antibiotika for gift

Medicin eller lægemiddel. Det er betegnelser vi bruger om for eksempel antibiotika.

Nu er antibiotika ellers uhyre giftigt overfor da bakterier som lægemidlet er udviklet til at bekæmpe. Og i for store mængder sågar også skadeligt for patienten.

For de fleste sprøjtemidler i brug i landbruget i dag gælder det samme.

Selv i meget små mængder er sprøjtemidlerne uhyre giftige og effektive over for de planter, de er udviklede til at bekæmpe. Men ikke overfor for eksempel mennesker i nær samme grad. Og slet ikke i de ekstremt små mængder som forbrugerne i nogle tilfælde kommer i kontakt med.

Så hvorfor kalder DR så rutinemæssigt sprøjtemidler for sprøjtegifte?

DR kalder jo ikke lægemidler for gift!

Selvom medicin da i samme forstand er giftig i for store mængder eller for den organisme medicinen er udviklet til at bekæmpe.

For nylig dokumenterede jeg hvordan DR  på blot 14 dage lagde seks artikler op hvor man brugte ordet sprøjtegift.

Det er næsten en artikel hver anden dag!

Forestil dig lige at DR hver anden dag lagde en artikel op, hvor man omtalte lægemidler og medicin som gift. Det ville jo medføre et ramaskrig, og DR ville have både eksperter og medicinalindustriens advokater efter sig.

Så hvordan kan DR komme afsted med rutinemæssigt at omtale pesticider, plantebeskyttelsesmidler og sprøjtemidler som sprøjtegifte?

Det hænger nok til dels sammen med at DR hænger fast i fortiden og gamle udtryk som andre forlængst har indset er misvisende og alt for subjektive.

Og så hænger det måske sammen med at medicinalindustrien er dygtigere til formidling og image-pleje end landbrugsorganisationerne.

Og endelig er medicinalindustriens organisationer måske også mere opmærksomme på de problemer en subjektiv, biased og negativ dækning i medierne kan medføre.

Det, Danmarks Radio gør, ved at tæppebombe deres læsere og seere og lyttere med ordet sprøjtegift er ganske enkelt langsomt, men sikkert, at forbinde konventionelt landbrug med gift. Altså med noget negativt.

I samme takt bliver økologisk landbrug så opbygget i seernes, læsernes og lytternes bevidsthed som det rene og gode alternativ. Selvom virkeligheden langt fra er så unuanceret.

Det, vi er vidner til, er en form for daglig manipulation fra Danmarks Radio side i nærmest industriel størrelsesorden.

Hvadenten DR er opmærksom på det eller ej.

Hvadenten DR vil være ved det eller ej.

Kritik af medier og den medieskabte "virkelighed" og tendensen til at medier ukritisk hopper på en dagsorden
Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.