Politik er magt over andre – frihed er magt over eget liv

Foto: Julian Herzog / CC BY 4.0
Christiansborg. Foto: Julian Herzog

Jeg har allerede i min leder omtalt den påstand som Berlingske kom med i lørdags:

Nemlig at folket har aldrig haft mere magt end i dag.

Jeg vil gerne grave lidt yderligere i den påstand og forsøge at sætte den lidt i perspektiv.

Som argument for påstanden om at folket har mere magt end nogensinde, kommer Berlingske med følgende eksempel:

Eller se på lande i Europa, hvor gamle partier - ofte ramt af skandaler om korruption og magtfuldkommenhed - bliver sat på porten et for et. Eller tænk på, hvor meget danske politikere indretter sig efter stemningen blandt vælgerne og kappes om at tage deres problemer alvorligt.

Det er det repræsentative demokrati der her omtales.

Men at partierne retter nogenlunde ind efter folkestemningen betyder ikke nødvendigvis at folket har mere magt end nogensinde før. Det er stadigvæk en afmagt at vælge en repræsentant i forhold til at have mere direkte indflydelse selv.

De egentlige spørgsmål er:

  1. hvor mange beslutninger er samlet under politikerne og hvor mange der ligger hos den enkelte borger
  2. hvor stor en del af borgerens indtægt råder han eller hun selv over og hvor stor en del styrer politikerne

 

Og man kan sige at for eksempel så er det samlede skattetryk i dag højere end tidligere. Så det kan godt være at vi har magt til at vælge vores herskere, men det er stadig vores herskere der bestemmer hvad vores penge skal bruges til.

Og man kan yderligere sige at politikerne i dag blander sig i stort set alt. Intet er for småt til at blive reguleret, lovgivet om og bureaukratiseret.

Man kan også konstatere at mere og mere magt flytter længere og længere væk fra folket og ned til nogle centrale instanser i EU. Eller den mindre magt som centraliseres i større kommuner væk fra de mindre bysamfund.

Men vigtigst af alt:

Hvad er det egentligt vi ønsker – er det magt over andre gennem politik eller frihed til at bestemme i vores egne liv?

Politik er det modsatte af privat. Så jo mere politik - jo mere demokrati som flertalsstyre - jo mindre personlig frihed og ansvar.

Det er ganske enkelt.

Så jeg giver ikke meget for den gamle sang om at folket har magt fordi det hvert fjerde år får lov at tætte et kryds.

Sæt skatten ned til 20 procent, skær lovmængden ned til en fjerdedel, genindfør respekten for privatlivets fred og den private ejendomsret.

Så kan vi begynde at snakke om at folket har magten.

Del Politik er magt over andre – frihed er magt over eget liv