Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Bureaukratiet skal tæmmes - lovmængden begrænses

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Danmark har brug for en fri medieplatform Bliv sponsor nu

Bureaukratiet skal tæmmes - lovmængden begrænses

Skrevet af Lennart Kiil

Bureaukratiet i Danmark er ude af kontrol.

Og det er jo lidt paradoksalt da bureaukrati netop bygger på en forestilling om at kontrol med borgerne og overblik over et enormt offentligt system kan skabes fra centralt hold.

Sjovt nok er det fleste politikere faktisk enige i at vi skal have gjort noget ved det omsiggribende bureaukrati, hvis du spørger dem. Det sker bare ikke. Tværtimod.

Hidtil er det ikke lykkedes politikerne af få has på bureaukratiet. Og hvis det skal lykkedes skal der skrappere midler til end man hidtil har turdet tage i anvendelse.

Nu er det velkendt at politikerne lovgiver om alt mellem himmel og jord.

De har travlt med at lovgive og de tirrer hinanden til at lovgive og selv pressen presser politikerne til at tage sager op og lovgive om dem.

Men det er faktisk muligt at få stoppet tilvæksten i bureaukratiet.

Her tre simple punkter:

  1. Der bør ikke laves nye love før politikerne overbevisende har redegjort for den absolutte nødvendighed af en ny lov

Bevisbyrden skal ligge hos lovgiverne - det er lovgiverne som over enhver tvivl skal bevise behovet for en lov før den vedtages og ikke borgere eller interessenter som skal modbevise at der eksisterer et behov.

  1. Alle nye love og regler bør omfattes af en solnedgangsklausul - enhver lov skal altid have en udløbsdato

Hvis en lov så viser sig ikke at have bivirkninger og har været gavnlig i sin periode, så kan loven videreføres for en ny periode. Men ingen lov skal have love bare at fortsætte på ubegrænset tid for tingene i samfundet ændrer sig og dermed også lovenes rimelig, virkning og nødvendighed.

  1. Intet nyt bureaukrati uden oprydning i det gamle - for hver ny lov som øger bureaukratiet skal to gamle afskaffes

Vi skal ikke blot have stoppet tilvæksten af bureaukrati. Vi skal også have tyndet gevaldig ud i det eksisterende bureaukrati. Den bedste måde at motivere politikerne til det er at fratage dem muligheden for at lave en ny lov indtil de har ryddet op i de gamle.

Kom ikke og sig at disse forslag ikke ville virke.

Spørgsmålet er mere om den politiske vilje til virkelig at gøre noget ved bureaukratiet reelt er til stede.

Organisationer: 
Emner: 
Del Bureaukratiet skal tæmmes - lovmængden begrænses