Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Det overnationale bureaukrati

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Det overnationale bureaukrati

Skrevet af Lennart Kiil

Det meste af sommerserien om bureaukrati har handlet om den form for bureaukrati vi har inden for en nation.

Men en meget væsentlig del af den udvidelse af bureaukratiet, vi har været vidner til gennem de seneste mange årtier, har haft over-national karakter.

FN og EU og Norden og række andre organisationer, som danske skatteydere er tvunget til at understøtte økonomisk, er langt hen ad vejen institutionaliseret bureaukratisme.

Bureaukrater i disse organisationer har ofte specielle privilegier og betaler blandt andet slet ikke samme høje skat som borgerne. Det kan gøre dem mere ligeglade med de konsekvenser deres arbejde har for andre borgere.

De mange lag af bureaukrati vi efterhånden har fra det kommunale til det regionale til det nationale til Norden til EU og til FN kan vi kalde det vertikale bureaukrati.

Det vertikale bureaukrati er med til at øge den byrde det normale bureaukrati pålægger borgere og virksomheder ved at skabe regler som det almindelige gammelkendte bureaukrati så skal sikre overholdes lokalt.

Det vertikale bureaukrati er top down hierarkisk.

Bureaukrati er altid anti-demokratisk. Bureaukrater er jo ikke valgt som politikerne.

Men det vertikale bureaukrati er i særdeleshed anti-demokratisk da det ikke engang er underlagt de enkelte landes folkestyrer.

Pressen og medierne bredt burde sætte meget mere fokus på det vertikale bureaukrati og dets direkte og indirekte omkostning for borgerne i verdens lande.

Organisationer: 
Emner: 
Del Det overnationale bureaukrati