DJØF-land: Lovmængde tredoblet på under 30 år

Alt for mange regler og love. Den lille mand har ikke en chance imod systemet.

Skrevet af Lennart Kiil

Siden 1989 er regelmængden næsten tredoblet fra 7,6 millioner ord i 1989 til 22,7 millioner ord i 2017.

Det viser en optælling som CEPOS har lavet.

Man kan sige at omfanget af det nedfældede bureaukrati på den måde i Danmark er tredoblet på under 30 år.

Men det er ikke bare ord på papir. Det har konsekvenser for Danmark og landets borgere.

For det betyder dels at borgerne og de små virksomheder (i særdeleshed selvstændige er ramt) er mere pressede af bureaukrati end nogensinde. Det er ansatte i det offentlige og private også.

Og det betyder dels at antallet af DJØF'ere - altså bureaukrater - ansat i det offentlige til at sidde og administrere de mange nye love og regler er steget ganske voldsomt. Populært sagt: Flere kolde hænder.

I praksis giver de mange love og regler sig konkret til udtryk ved at alt mellem himmel og jord efterhånden er reguleret, kontrolleret og omfattet af regelsæt.

Det betyder at man som borger eller virksomhed skal spørge om lov før man gør den mindste ting - selv på egen grund. Og ansatte rundt om skal udfylde skemaer og hele tiden være opmærksom på om man nu overholder den og den regel.

Som konsekvens af de mange love og regler kan man i dag nemt lave alenlange lister om at det man ikke må uden at spørge om lov først.

Den enorme lovmængde hæmmer naturligvis initiativ og udvikling i landet.

Men hidtil har ingen politikere for alvor formået at dæmpe udviklingen mod mere regulering og regeltyranni.

Selvom det jævnligt bliver sat som politisk mål af de forskellige partier.

Del DJØF-land: Lovmængde tredoblet på under 30 år