Kære regering, Orwells "1984" var en advarsel – ikke en manual

Af Lennart, 31. oktober, 2018

Vi har en borgerlig-liberal regering som kun er lidt borgerlig og kun er lidt liberal.

Desværre.

Man kan sige at den måske på nogle områder er marginalt mere borgerlig og liberal end en socialdemokratisk regering ville have været.

Denne lille forskel vil politikerne gerne have os til at tro er meget større end den reelt er.

Men nu skal jeg fortælle jer noget:

Den lille forskel betyder stor set intet når både borgerlige og socialdemokratiske regeringer trækker i den forkerte retning.

1. Det kontantløse samfund

For det gør de. Og det gør de i særdeleshed på områder som berører borgernes retssikkerhed og borgernes frihed.

For eksempel er det meget tydeligt at de seneste mange regeringer - uanset om de har været det ene eller det andet - har været meget forhippede på det kontantløse samfund.

Det kontantløse samfund er et helvede fordi borgerne ikke længere her kan handle direkte med hinanden uden banker og stat som kontrollerende magtfulde mellemmænd.

Du kan sågar ikke engang længere give dine børn lommepenge i hånden i det kontantløse samfund uden at bank eller stat eller en anden 3. part skal ind over og blande sig.

I det kontantløse samfund er det borgerne som får lommepenge af bankerne og staten.

2. Det overvågede internet

Et andet område hvor regeringer af angiveligt forskellig politisk overbevisning har trukket i samme retning er i forhold til overvågning, logning og så videre af almindelige borgeres adfærd og færden på internettet.

Så nu står vi i en situation hvor gigantiske internationale virksomheder og den danske stat nærmest falder over benene på hinanden for at overvåge og mere og mere.

Det siger sig selv at EU også fortsøger at mase sig ind her og være med i den "leg". Alle de store vil gerne have kontrol med og overblik over alle os små.

3. Den fysiske kontrol

Nummerpladescannere, rejsekort, visitationszoner, skatte-razzier på veje og privat grund – og meget andet "godt". Vi får altid at vide at det er for vores egen skyld. Lidt ligesom man siger til børn, ikke?

Men igen er det forsøg på at overvåge borgernes gøren og laden. Det er simpelthen et spørgsmål om at vi døgnet rundt skal være overvåget og kontroleret af staten.

Det eneste der mangler er at de installerer en baby-alarm i vores soveværelse. Men det kommer nok.


Men ikke kun Orwell er ved at få ret. Det er Huxley også.

Der bliver kørt en dobbelt-strategi imod os så begge forfattere desværre fik ret.

Man skulle næsten tro at politikerne og de store virksomheder havde læst 1984 og Fagre Nye Verden og tænkt:

"Hey, det der kan vi bruge"

Og hvordan Huxleys Fagre Nye Verden passer ind, vender vi tilbage til.

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her