Se de "gule vestes" mange krav

Foto: Obier / CC BY-SA 4.0
"Gule veste" demonstrerer imod afgifter i Frankrig. Foto: Obier / CC BY-SA 4.0

Gule veste i fredelig protest

Skrevet af Lennart Kiil

Listen her er min egen oversættelse af "folkedirektivet" – Directives du peuple som kan findes på fransk her.

Folk med bedre franskkundskaber og et mere detaljeret kendskab til franske forhold vil uden tvivl kunne lave en direkte og meget mere præcis oversættelse.

Men det her er nok til at forstå en væsentlig pointe: Der er mange krav - og de er ofte modstridende!

Der findes også andre lister med krav. Men det underbygger sådan set bare min pointe om at de gule veste er en meget bred protestbevægelse med krav i øst og vest - endda krav som modsiger hinanden.

Her er listen (enkelte punkter er muligvis byttet om i rækkefølge, da jeg udsatte nogle af dem jeg havde de største vanskeligheder med at oversætte):

 • Færre afgifter på diesel og benzin
 • Mere godstransport via jernbane
 • Mere skat på "bunkerolie" og petroleum
 • Minimumsløn på 1300 euro / mnd
 • Løn og pensioner skal stige med inflation
 • Nationalisering af fjernvarme og elektricitet
 • Mere gradueret og progressiv beskatning
 • Slut med offentlige besparelser
 • Ingen tilbageholdelse af skatter
 • Flere skatter på "ultra rige"
 • Samme social-system for alle arbejdende - inklusive selvstændige
 • Socialisering af pensionssystemer
 • Pension på minimum 1200 euro / mnd
 • Større tilskud til handicappede
 • Pensionsalder på 60 og 55 for folk med manuelt arbejde
 • Fortsættelse af "Pajemploi" hjælpesystem til børn er ti år
 • Slut med outsourcing af franske virksomheder
 • Virksomheder skal udfase tidsbegrænsede stillinger og erstatte dem med langvarende fuldtidsansansættelse
 • Maksimumsløn på 15.000 euro / mnd
 • Jobs til arbejdsløse
 • Politikere skal have landets gennemsnitsløn
 • Flere folkeafstemninger skal være en del af forfatningen
 • Syv-års perioden for præsidenter skal genindføres
 • Præsidentens livsvarige særpension afskaffes
 • Proportionalt valg-system
 • Senatet skal afvikles
 • Blanke stemmer skal tælles med
 • Små virksomheder og lokal handel skal støttes - stop for nybygning af storcentre. Flere "gratis" parkeringspladser i bymidter
 • Stop for privatisering af infrastruktur
 • Flere penge til justitssystemet, politiet, gendarmeriet og hæren
 • Vejskatter skal bruges på veje og trafiksikkerhed
 • Private baner, postkontorer, skoler og børnehaver skal straks lukkes
 • Maksimum 25 elever per klasse
 • Store virskomheder skal betale mere i skat, små virksomheder mindre
 • Større tilskud til franske virksomheder for at forhindre outsourcing
 • Slut med fradrag til virksomheder - pengene skal i stedet bruges på en fransk hydrogen-bil industri
 • Fjern kreditkortgebyrer
 • Nedsæt arbejdsgiverne bidrag
 • Diesel i landbrug skal fortsat være på nedsat afgift
 • Forbedre de gamles liv ved at forbyde udnyttelse og at man kan tjene penge på de ældre
 • Flere penge til psykiatrien / mentalt helbred
 • Ophæv straks arbejdstilladelser for udlændinge
 • Bedre isolering af huse
 • Huslejeregulering. Flere billige boliger
 • Behandl de grundlæggende årsager til migration
 • Fair behandling af asylansøgere - de skal have ophold, mad, sikkerhed og uddannelse. Lave lejre i andre lande i samarbejde med FN
 • Tilbagesendelse af afviste asylansøgere
 • Integrationspolitik - at bo i Frankrig betyder at blive fransk (kursus i fransk sprog, fransk historie med afsluttende eksamen)

Min oversættelse tager udgangspunkt i en engelsk oversætte en bruger på reddit lavede nogen tid tilbage.

Del Se de "gule vestes" mange krav