Få adgang til alt indhold, slip for reklamer og støt Folkets Avis!

59,-
per måned

AFSLØRING: Trods evig jammer i medierne – kun to sager om ligeløn på 10 år

Foto: Pixabay
Vred kvinde. Foto: Pixabay

Hun tror hun bliver snydt. For det fortæller fagforeninger og medier hende. Så nu er hun vred på mænd i stedet for dem som lyver for hende.

Skal man tro fagforeningerne og de etablerede medier så snydes kvinder i Danmark for løn i et enormt omfang.

Virkeligheden er dog en ganske anden.

En ny analyse har set på en næsten ti-årig periode fra 2009 og frem til i dag. Den gennemhuller myten om uligeløn i Danmark.

I perioden har kun to sager ført til medhold i forhold til uligeløn mellem kønnene. Og samlet set er der rejst blot 11 sager. Altså kun godt een om året:

Forskelsbehandling er i strid med ligelønsloven. En indikator på, om loven overholdes, er antallet af sager i det retlige system. DA har foretaget en optælling, som viser, at der siden 2009 har været 11 sager om ligeløn i den forstand, at en person mener at blive underbetalt pga. køn. Ud af de 11 sager er der givet to medhold, begge i 2009. Hertil kommer formodentlig et antal sager, som er forligt, inden de er nået til retten.

De to medhold siden 2009 – altså over et årti – skal holdes op imod, at der på det danske arbejdsmarked er godt 2,7 mio. lønmodtagere. Samtidig er der de senere år gjort flere tiltag for at skabe gennemsigtighed omkring mænd og kvinders løn samt gøre det nemmere at anlægge en ligelønssag.

Så på trods af at man har gjort en kæmpemæssig indsats fra politisk hold og gennem kampagner i fagforeninger og medier, så har der altså reelt stort set været tale om et "non-issue".

Det viser meget godt at man ikke kan tage den medieskabte dagsorden for gode varer.

Læs mere om analysen her.

Del AFSLØRING: Trods evig jammer i medierne – kun to sager om ligeløn på 10 år