Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Faktatjek af Vestagers påstand: Kvoter rydder op i laget af inkompetente mænd

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Faktatjek af Vestagers påstand: Kvoter rydder op i laget af inkompetente mænd

Skrevet af Lennart Kiil

Faktatjek af Vestagers påstand: Kvoter "rydder op i laget af inkompetente mænd"

Har Vestager ret i at kvoter fungerer på den måde?

Ifølge Lisbeth Knudsen skulle Margrethe Vestager have sagt:

Det som kvoter gør er , at de rydder op i laget af inkompetente mænd.

Hvis Margrethe Vestager vitterligt har sagt dette eller noget lignende, så har hun sagt noget som er forkert.

Lad os først få styr på hvad kvoter er for en størrelse.

Kvoter er i denne sammenhæng en ordning hvor en person udelukkes fra at byde ind på en given stilling eller position på grund af denne persons køn.

Med kvoter kan man reservere stillinger og positioner til et bestemt køn – samtidig med at man jo så udelukker det andet køn fra at byde ind.

Det, som kvoter gør, er derfor at reducere antallet af personer som kan byde ind og dermed reducere konkurrencen om en given position eller stilling der skal besættes.

Lad os tage et simpelt tænkt eksempel:

En bestyrelse består ef fem medlemmer. Tre stillinger er besat af mænd, og man beslutter derfor at mænds kvote nu er opbrugt - og at de sidste to stillinger så skal forbeholdes kvinder.

Nu kan mænd ikke længere byde ind. Og de kvinder, som byder ind på stillingerne, slipper for at konkurrere mod mænd.

Man har således reduceret antallet af mennesker som kan komme i betragtning til stillingerne og dermed gjort konkurrencen om disse mindre omfattende.

Lad os vende tilbage til Vestagers påstand om at kvoter "rydder op" i "laget af inkompetente mænd".

Lad os først antage at et sådant lag rent faktisk eksisterer.

Rydder kvoterne op i dette?

Nej.

At udelukke mænd fra at byde ind på bestemte stillinger på grund af deres køn har intet at gøre med at "rydde op i laget af inkompetente mænd".

Vil man af med inkompetence, er kvoter ikke vejen frem.

Så skal man i stedet gøre kompetence til kriteriet for udvælgelse - hvilket det langt hen ad vejen har været inden man begyndte med kønskvotering - frem for en virkårlig størrelse som en persons køn.

Men ikke nok med at kvoter ikke kan reducere inkompetence. Kvoter øger med tiden inkompetencen. For med kvoter flyttes fokus væk fra kompentence og over på køn.

Når man udelukker en stor gruppe mennesker fra at byde ind, så reserverer man stillingerne til en anden gruppe med andre mennesker som i nogle tilfælde vil være mindre kompetente end dem man udelukker fra at byde ind.

Summa Summarum

Vestagers påstand: Det som kvoter gør er, at de rydder op i laget af inkompetente mænd.

Realitet: Kvoter øger inkompetencen ved at reservere stillinger til personer som i nogle tilfælde vil være mindre kompetente end dem som forhindres i at byde ind.

Konklusion: Vestagers påstand er forkert.