Gå til hovedindhold

Opskriften på succes i politik: Tag ansvaret fra folk og lov dem andres penge

Af Lennart
En kujoneret befolkning er et let offer for centrum-venstre-populismen

Ideen om at den enkelte borger selv har ansvaret for sit eget liv er ved at smuldre.

I dens sted træder en anden ide - ideen om at man kan udlicitere sin tryghed til politikerne på Christiansborg.

"Betal noget mere i skat, så skal vi nok tage os af alle dine problemer"

Det er fortællingen.

Og det er naturligvis et enormt bedrag.

For selvom skatterne stiger, så forsvinder problemerne jo ikke.

Velfærden bliver ikke bedre bare fordi man flytter rundt på folks penge.

Men en underdanig og bange befolkning er nem at manipulere.

En befolkning som er blevet fortalt at ansvar er et fælles anliggende. Og som hver dag bliver bombarderet med budskabet om at velfærdsstaten er Gud.

En Gud om bare lige mangler lidt penge. Men ellers er en perfekt gud.

Befolkningen bliver hver dag bombarderet med "nyheder" om at bare der bliver opkrævet flere penge til det offentlige, så vil deres liv blive bedre og lettere og alle problemer vil blive løst.

En stor del af befolkningen er nu så dum at den ikke kan gennemskue dette monumentale bedrag.

En stor del af befolkningen er nu så dum at den ikke kan se at udviklingen imod et stadigt større skattetryk ikke har medført betydeligt bedre offentlig service.

Men i stedet har givet "arbejde" til en stadigt større og mere vellønnet mellemlederklasse af djøfere.

En stor del af befolkningen er nu så dum og bange, at det klogeste en politiker kan gøre for at opnå succes er at tale til laveste fællesnævner og love guld og grønne skove.

"Vi passer på dig. Vi tænker for dig"

Igen og igen.

Og alt imens disse politikere tømmer borgernes lommer, så undergraver de borgerligheden. Borgerligheden forstået som tanken om at den enkelte borger selv har ansvar og pligt - og friheden til at fejle og lære af konsekvenserne.

Partiet Venstre har indset at stemmerne ligger hos de uoplyste.

At denne gruppe er voksende.

Dem som kan og vil selv, derimod, den gruppe bliver mindre og går en usikker fremtid i møde. Den er ikke værd at satse på politisk.

Det er en tabersag at satse på borgerlighed og individualisme. I politisk forstand når stemmetallet skal maksimeres.

Derfor ser vi nu en koalition som bedst betegnes centrum-venstre-populisme.

Skal udviklingen vendes, og skal Danmark igen være et land hvor borgeren er centrum i sit eget liv, så skal befolkningen oplyses.

Det vil sige de dominerende medier skal suppleres af nye. Pluralismen skal sikres.

Samtidig skal der gøres massivt op med den kollektivstiske indoktrinering på alle niveauer i uddannelsessystemet.

Dette er forudsætninger for at borgerligheden har en fremtid i Danmark.

Da borgerlige politikere havde muligheden for at gøre noget ved disse ting, svigtede de. Nu får de næppe chancen igen foreløbig.

Borgerligheden er nemlig ikke noget som kan forceres politisk.

Den overlever ikke uden en oplyst befolkning.

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.