Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Klima-krav til regering: Udskift ministerbiler med el-cykler

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Klima-krav til regering: Udskift ministerbiler med el-cykler

Kravet om en CO2-reduktion på 70 procent er enormt ambitiøst og kræver at alle ofrer sig fuldt ud for sagen

Skrevet af Lennart Kiil

Vi har fået en ny regering med en ambitiøs klimapolitik.

Men er der handling bag snakken om klima - og er den nye regering klar til selv at gøre de ofre som den kræver af alle undersåtterne ude i befolkningen?

Kravet om en CO2-reduktion på 70 procent er enormt ambitiøst.

En sådan reduktion kræver at alle ofrer sig 100 procent for sagen.

Ingen undtagelser.

At nå et mål på 70 procents reduktion om godt ti år vil kræve at vi massivt omlægger vores liv.

Alle vaner skal gennemgås. Ethvert aspekt af vores liv endevendes og omprioriteres.

Det vil kræve store ofre. Det vil koste enorme summer.

Så spørgsmålet må nu være:

Hvilke ofre er regering selv villige til at gøre for klimaet?

Det er umuligt at tage regeringens målsætning om en reduktion på 70 procent alvorligt, hvis regeringens 20 ministre fortsat vælger at køre rundt i de store brændstof-slugende minister-biler.

Og det nytter ikke noget at skifte disse store tunge tyske biler ud med Teslas topmodel.

For den samlede vugge-til-grav CO2-udledning i forhold til produktion og afskaffelse af store el-biler kombineret med den CO2-udledning, som trods alt stadig er forbundet med en stor del af el-produktionen, gør at en sådan ombytning langt fra vil resultere i en en reduktion på 70 procent.

Den eneste måde at nå klima-målet på er ved at ministrene simpelthen tager cyklen eller går.

Det bliver spændende at se om regeringen er klar til at gøre de ofre selv, som den forlanger af os andre.

For hvis regeringen forventer at fortsætte som hidtil, mens omkostningerne ved klima-omstillingen alene skal bæres af almindelige danskere, så må vi se i øjnene er regeringen består af fupmagere.

Så kære nye regering, tag selv ansvar.

Gør det I prædiker.

Ellers er målsætningen om en stor CO2-reduktion på få år ren varm luft.

Nu er det jeres tur til at vise, at I mener det med klima alvorligt.

Vi afventer jeres næste træk og holder nøje øje med om I selv er villige til at bære en smule af den byrde I med så stor overbevisning pålægger os andre.

Vis os, at I mener det. Gør jeres offer. I har alle muligheder.


Målet på 70 procents reduktion i 2030 er i forhold til tallet i 1990. Medregnes international transport er udledningen ikke faldet markant i perioden 1990 til nu. Altså over de første godt 30 år.

Uanset om man medregner international transport eller ej, så resterer hovedparten af den krævede reduktion stadig.

At klare den resterende andel på blot ti år, det vil kræve enorme ofre.

Del Klima-krav til regering: Udskift ministerbiler med el-cykler