Kun medlemmer

FOLKETS er en dansk medieplatform der huser udgivelser som avisen Folkets Avis, Magasinet Identitet, Rævekagen, Mediemøllen og mange, mange flere.

I modsætning til de etablerede medier modtager FOLKETS intet tilskud fra staten. Hvis platformen - og de medier som den huser! - skal overleve, så skal læserne betale.

Vi mangler

294

medlemmer mere,
så kører det rundt :)

Bliv medlem

Primære faneblade

For den politiske elite er Danmark blot en trædesten på vejen

Diliff / CC BY-SA 3.0
Foto: Diliff / CC BY-SA 3.0

EU har udviklet sigt til et enormt overstatsligt magtbureaukrati

EU gør Danmark til noget sekundært
11/12/2019 - 15:34

Lukket

Politikerne søger magten.

Og magten er blevet flyttet.

I takt med at Danmark afgiver suverænitet og politisk magt til EU, så vil Danmark af de mest ambitiøse politiske karrieremagere i stigende grad blive anset som et middel og ikke et mål i sig selv.

Denne indsigt er så væsentlig at den fortjener gentagelse:

I takt med at Danmark afgiver suverænitet, så vil Danmark i stigende grad blive anset som et middel og ikke et mål i sig selv.

Danmark bliver på den måde reduceret til en trædesten på karriere-vejen for magtsyge og ofte ret hensynsløse politikere.

Ambitionerne går så imod EU. Og ikke imod Danmark som i stigende grad bliver opfattet som noget udkants-halløj.

Og tag ikke fejl.

De personlige ambitioner er væsentlige som brændstof i den proces. Drømmen om toppen og international prestige.

Hvad overraskende skulle der være i at ambitiøse politikeres mål ligger over Danmark, når det nu er over Danmark at den reelle magt er samlet?

Er det ikke præcist det politikere siger - at man skal søge magten. At man skal derhen hvor man gør en reel forskel.

Jo, det er lige præcist sådan det er. Pragmatismen er enkel i sin logik.

Det som går tabt undervejs, når Danmark bliver reduceret fra at være et mål i sig selv til blot at være et middel til indfrielse af top-politikeres karriereambitioner, er så desværre bare danskernes langtsigtede interesser som folk.

Samtidig bliver koncentrationen af magt i toppen omkring EU - over og uden for Danmark - så stor at den bliver uimodståelig for magtmennesker. Derfor fordufter ethvert mådehold og princip. Og ethvert hensyn til dem og det som ligger under.

Sagt på en anden måde:

Man var ivrig efter at skabe det overstatslige EU - men undervejs fik man ikke rigtigt lavet den modvægt - de checks and balances - som er absolut nødvendige hvis ikke et sådant system skal blive en undergravende og korrumperende kraft.

Jeg vil gå så langt som til at sige at der fundamentalt er behov for at gentænke EU. For det nuværende system skaber for mange perverse incitamenter. Og i den forbindelse må EU-folkene se følgende i øjnene:

De enkelte lande kan godt klare sig uden EU - men uden landene er der intet EU.

Organisationer: 
EU
Emner: 
politikbureaukrati

Husk at dele

Citer med linket her:

Del eller citer med linket her

MediaCreeper

Jeg bruger meget tid på at udgive medierne på FOLKETS. Og de gør en forskel. Du kan bakke op om indsatsen ved at blive medlem eller sponsor. Mvh. Lennart Kiil