Få adgang til alt indhold, slip for reklamer og støt Folkets Avis!

59,-
per måned

Socialistisk Folkepartis Ungdom anmeldt til SKAT på mistanke om skatteunddragelse

Screenshot fra sfu.dk til dokumentation

Screenshot fra sfu.dk til dokumentation

Aktivister, jo det skal jeg da lige love for.

Tidligere i dag kunne Rævekagen berette om et overraskende og højest utraditionelt skridt fra Socialistisk Folkepartis Ungdom.

Socialistisk Folkepartis Ungdom sendte nemlig et betalingskrav til undertegnede fordi jeg havde brugt et offentligt profilbillede fra SFU forkvinde Sofie Lipperts twitter-konto.

Nu har en læser imidlertid valg at melde Socialistisk Folkepartis Ungdom til SKAT på mistanke om skatteunddragelse da fakturaen, som er blevet sendt til undertegnede, åbenbart ikke lever op til kravene for en faktura.

Læseren forklarer på facebook:

Denne faktura fra SF Ungdom er nu fulgt op af en anmeldelse til Skat. Da det naturligvis er enhver borgers pligt - uanset om man er part i sagen eller ikke -, at anmelde potentiel skatte-/ indberetningsunddragelse, er Fakturaen nu anmeldt til Skat, da dens udformning helt klart åbner mulighed for unddragelse. Anmeldelsens tekst i Skats indberetningssystem:

"Ved nærværende indgives anmeldelse om potentiel skatteunddragelse/oplysningsunddragelse fra Foreningen SF Ungdom, Blegdamsvej 24A, 2200 København N. Anmeldelsen grunder i, at foreningen udsteder fakturaer, som ikke opfylder lovens formkrav - herunder krav om navn og adresse på modtager, samt krav om fortløbende nummerering af de udstedte fakturaer. Anmeldelsen bygger på vedhæftede fakturaeksempel fra foreningen. Herning, 2019.08.20 Peter Langborg"

Du kan selv se fakturaen vedhæftet som pdf til denne artikel.

Del Socialistisk Folkepartis Ungdom anmeldt til SKAT på mistanke om skatteunddragelse