Primære faneblade

Det er blevet for surt at være selvstændig – og det skader Danmark

Uoverskueligt bureaukrati og kvælende skatter er dagens orden for selvstændige i Danmark

Danmarks Statistik

Arbejde 70 år. Danmarks Statistik

Læg mærke til den omvendte sammenhæng mellem antal selvstændige og offentligt ansatte.

Der er en omvendt sammenhæng mellen antallet af selvstændige og antallet af bureaukrater ansat i det offentlige.

Så lige på tallene fra Danmarks Statistik herover.

I 1948 var der 23 procent selvstændige i Danmark. Og syv procent offentlige ansatte.

Et menneskeliv senere er der vendt rundt på tallene.

Nu er der kun seks procent selvstændige, og der er nu 27 procent offentligt ansatte.

Er Danmark gået fra et være et land med virkelyst, initiativ og udvikling til at være et land med stilstand, "tryghed" og afvikling?

Det er i hvert fald tankevækkende at færre og færre vælger den risikofyldte vej som selvstændig og i stedet foretrækker en sikker tilværelse som lønmodtager - gerne i det offentlige.

Og det er også en udvikling som sandsynligvis i længden er dybt skadelig.

Jo flere der ansættes i det offentlige bureaukrati, jo højere må man nødvendigvis beskatte dem som vælger at blive selvstændige. For bureaukraterne skaber jo ikke rigtigt nogen værdi selv.

Og jo flere bureaukrater man får, jo mere bureaukrati bliver der også som selvstændige skal belemres med.

Kan udviklingen vendes?

Eller er danskernes engang så frie og selvstændige folkesjæl for bestandig blevet underkuet af velfærdsstaten?

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
11/12/2019 - 15:34

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil