Det er blevet for surt at være selvstændig – og det skader Danmark

Uoverskueligt bureaukrati og kvælende skatter er dagens orden for selvstændige i Danmark

Skrevet af Lennart Kiil

Der er en omvendt sammenhæng mellen antallet af selvstændige og antallet af bureaukrater ansat i det offentlige.

Så lige på tallene fra Danmarks Statistik herover.

I 1948 var der 23 procent selvstændige i Danmark. Og syv procent offentlige ansatte.

Et menneskeliv senere er der vendt rundt på tallene.

Nu er der kun seks procent selvstændige, og der er nu 27 procent offentligt ansatte.

Er Danmark gået fra et være et land med virkelyst, initiativ og udvikling til at være et land med stilstand, "tryghed" og afvikling?

Det er i hvert fald tankevækkende at færre og færre vælger den risikofyldte vej som selvstændig og i stedet foretrækker en sikker tilværelse som lønmodtager - gerne i det offentlige.

Og det er også en udvikling som sandsynligvis i længden er dybt skadelig.

Jo flere der ansættes i det offentlige bureaukrati, jo højere må man nødvendigvis beskatte dem som vælger at blive selvstændige. For bureaukraterne skaber jo ikke rigtigt nogen værdi selv.

Og jo flere bureaukrater man får, jo mere bureaukrati bliver der også som selvstændige skal belemres med.

Kan udviklingen vendes?

Eller er danskernes engang så frie og selvstændige folkesjæl for bestandig blevet underkuet af velfærdsstaten?

Organisationer: 
Emner: