Gå til hovedindhold

Faktatjek af DR-påstand: "Vi er på vej mod et klima, hvor havet igen kan stige med 13 meter"

Danmarks Radio og dommedagsscenarierne

Lad os starte med et få een ting på plads: Ingen kan forudsige fremtidens klima eller vandstand med 100 procents sikkerhed.

Men vi kan sammenligne DR's dommedagsscenarier med den hidtidige udvikling og forskellige sandsynlige udfald baserer på IPCC scenarier.

Og selvom vandstanden er stigende og noget tyder på at stigningen accelererer en smule, så er selv de mest pessimistiske scenarier ikke i nærheden af de 13 meter som Danmarks Radio forbinder med det klima "vi er på vej mod".

DMI skriver1 i sit tema om vandstand om forholdene i Danmark frem mod år 2100:

Ifølge IPCC's seneste klimarapport (AR5) forventes vandstanden omkring Danmark at stige 0,1-0,6 meter for det mest optimistiske scenarie (RCP2.6), 0,2-0,7 meter for et middel scenarie og 0,3-0,9 meter for det højeste scenarie (RCP8.5).

På samme side er tallene for den globale udvikling også angivet. Tallene i det værste scenarie er således:

Global Danmark 
Havstigning 62 centimeter 61 centimeter 

Danmarks Radio rammer så langt forbi i artiklen:

Det er sket før: Vi er på vej mod et klima, hvor havet igen kan stige med 13 meter

at jeg snart ikke ved hvad jeg skal kalde den form for journalistik. Objektiv er den i hvert fald ikke.

Heller ikke hvis vi går længere frem2 mod år 2200, altså hele seks menneskegenerationer, er der noget som bare nærmer sig Danmarks Radios scenarium:

Undersøgelser, som regner frem til år 2200, varsler en global stigning i vandstanden på 0,6 til 4 meter – afhængigt af fremtidens drivhusgasudslip (Jerevjeva et al. 2012, Deltacommissie 2008). DMI vurderer, at vandstandsstigningen frem til år 2200 bliver mere end dobbelt så stor som i år 2100, og at stigningen dermed vil tiltage frem mod 2200.

Det værste scenarium hvis vi går næsten 200 år frem i tiden er 4 meter. Det er bestemt også meget men,

  • ikke i nærheden af DR's 13 meter
  • worst case seks generationer fremme

Man kan forestille sig mange ting, men intet tyder på at vi reelt er på vej mod et klima med en havstigning på bare i nærheden af 13 meter.

Det er der ganske enkelt intet der tyder på, det er ikke objektivt. Det er ren og skær fantasi.

Sensationalisme måske.

Men ikke den objektive journalistik som DR bryster sig af.

Det er heller ikke konstruktivt med den slags urealistiske dommedagsprofetier. Det bør et Public Service organ betalt under tvang over licensen holde sig for god til.

Konklusion om DR's klimapåstand

Helt klart en stærkt vildledende artikel fra DR rettet mod en offentlighed hvis kendskab til den egentlige klimaforskning er begrænset. Det er ikke oplysning fra DR's side. Det er sensationsjournalistik.


  1. Fremtidens vandstand, DMI.dk 

  2. Globale ændringer, DMI.dk 

Kom med

I mere end et årti har Lennart Kiil leveret sandhed, nuancering og perspektiv med præcision og lidenskab. Som chef og redaktør for Folkets Avis, Danmarks banebrydende borgerjournalistiske medie, har han ufortrødent gået oplysningens ærinde og trodset modstand og økonomiske vanskeligheder.

Invester i ærligt, indsigtsfuldt og originalt indhold, og stå bag en fritænker, der er kendt for kompromisløs research og frygtløs sandhedssøgning.

Bliv abonnent

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.