Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Det borgerlige dødvande er Danmarks største problem

Masser af nye borgerlige partier - alligevel sker der ikke rigtigt noget
Skrevet af Lennart Kiil

Der bruges mange kræfter på politik, men tingene bevæger sig alligevel ikke i den rigtige retning.

Borgerlige i Danmark kan ikke finde ud af taktisk og særligt ikke strategisk samarbejde, og det er et stort problem for landet.

Så fik vi igen et nyt parti.

Fremad kalder det sig. Det virker nu mere som et parti der vil ind mod midten.

Partiet er blot det seneste skud på stammen. De sidste to årtier er der kommet mange nye partier til. Få af dem har klaret turen hele vejen ind i Folketinget.

Om Fremad klarer den tur - ud over at en af partistifterne sidder der nu som partihopper - det må tiden vise. Det er ikke emnet under behandling her.

Fastlåst afvikling

Vi skal i stedet beskæftige os med den mærkværdige kendsgerning at udviklingen i Danmark synes at være låst fast. Hvad det offentlige angår er Danmark tilsyneladende gået i stå i socialdemokratisk krampe.

På udlændingeområdet er problemerne efterhånden både gammel- og velkendte. Alligevel er det som om de fleste borgerlige partier bare har indstillet sig på en årlig ekstraudgift på 33 milliarder for den ikke-vestlige indvandring.

Samtidig - og delvis som en følgevirkning af ovenstående - er skatteniveauet i Danmark stagneret på et så højt niveau at landet veksler mellem en guld og en sølv i skattetryk. Det er skidt for landets borgere.

Også på dette område har de borgerlige partier fejlet helt eklatant. Vi har haft 14 år med verdens højeste skattetryk - 10 af dem under "borgerlig regering".

Intet kunne være mere borgerligt end den simple sætning:

Pengene har det bedst i borgernes lommer.

Alligevel har borgerlige partier i den grad forsømt at arbejde sammen om at trække landet i en mere bæredygtigt retning på dette centrale område.

Ingen retning

Der kommer masser af partier til og nye tanker og ideer. Men med få undtagelser1 sker der ikke rigtigt noget mærkbart skift i den rigtige retning på dette så centrale område.

Samme uheldige mønster kan ses på et relateret område, nemlig medieområdet.

Det er meget fint med et stigende antal borgerlige netmedier. Men de er så små og trækker i så mange retninger at de etablerede statsstøttede medier kan spise dem til morgenmad.

Også her er der en mangel på målrettet samarbejde. Og borgerlige politikere må nok engang overveje hvordan de store medier kan stækkes mere så pluralismen bliver mere reel. Indtil det sker bør borgerlige medier arbejde bedre sammen om en platform for fornuft og forbedring.

Den store aktivitet og iderigdom i det borgerlige Danmark er en glædelige ting. Men hvis ikke energien får en retning, så overlades udviklingen af landet reelt til socialistiske og radikale kræfter.

Derfor skal borgerligheden også aflægge sig berøringsangsten i forhold til uddannelsesinstitutioner i landet og det mere kulturelle aspekter såvel som inden for det allerede nævnte medieområde.

De borgerlige partier mangler ganske enkelt en åndelig ledelse som kan løfte blikket over det dagligdags over se strategisk på udviklingsmulighederne. Lige nu kan jeg ikke få øje på nogen som i tilstrækkelig grad er begavet med den evne i dansk politik.

Det nye parti har det rigtige navn, men det er mere end tvivlsomt om det reelt vil være i stand til at skabe en fremadgående retning for det borgerlige Danmark og dermed Danmark som helhed.


  1. LA's nedsættelse af afgifter på personbiler ↩︎