Gå til hovedindhold

Samme emne - forskellig vinkel

Af Lennart
Medierne udlægger samme historie meget forskelligt

Det er interessant at se hvordan de forskellige medier udlægger nyhederne.

Særligt når vi ser på hvordan de "vinkler" forskelligt på samme historie.

Lad os tage historien om kvinders stilling i Danmark som eksempel.

Her kan man vælge to veje:

  1. En fortælling om at kvinder er ligestillede
  2. En fortælling om at kvinder ikke er ligestillede

Man kan sandsynligvis finde undersøgelser som ville understøtte hver af fortællingerne. Især hvis man vælger at fokusere snævert på bestemte aspekter.

Men tilbage til det med vinklingen.

Her hentyder 'vinkel' til den historie som mediet ønsker at fortælle med en given nyhed og omtalen af denne.

Se på illustrationen øverst hvor Danmarks Radio og Berlingske udlægger nøjagtigt samme historie meget forskelligt.

Når man skal gøre det kan man ud over forskellige undersøgelser også vælge forskellige kilder.

Man kan vælge kilder, undersøgelser og nyheder som understøtter en bestemt fortælling som man bevidst eller ubevidst har lagt sig an på.

Læser man kun DR's udgave, så får man det indtryk at kvinder i Danmark er andenrangsborgere.

Læser man kun Berlingskes udgave, så får man det indtryk at kvinder i Danmark har det rigtigt godt.

Så på trods af at DR ofte forbindes med konstruktiv journalistik, så forsøger Danmarks Radio her altså at passe en historie om ligestilling ind i en bestemt fortælling om kvinder i Danmark. Som nogen der snydes for noget.

Så kan man så måske finde en undersøgelse der understøtter den fortælling - jeg vil helst undgå det grimme ord narrativ. Og så et par kilder på så det ser professionelt ud.

Berlingske forholder sig lidt mere objektivt til historien som er baseret på offentliggørelse af undersøgelser om ligestilling i forskellige lande. Her konstaterer man mere nøgternt at Danmark ligger i top.

Som nævnt indledningsvist kan man finde forskellige undersøgelser med forskelligt fokus. Og man kan sagtens som DDR konstruere en fortælling om at kvinder i Danmark virkelig bliver snydt.

Men det er altså en anden fortælling om kvinder som Berlingske her tolker en undersøgelse ind i. Nemlig en om at vi i Danmark er kommet langt med ligestilling.

Så samme historie kan altså udlægges helt forskelligt alt efter hvem der tolker den. Og alt efter hvilket kildemateriale man bruger.

Det er lidt som det gamle spørgsmål om glasset er halvt tomt eller halvt fuldt. Blot er der mange flere faktorer at tage højde for i en historie som denne.

Uanset hvad så er der ingen medier der kommer hele vejen omkring og får alle aspekter og "vinkler" med.

Derfor er det meget, meget vigtigt at man tager sig tid til at orientere sig i flere forskellige medier. Og følger med løbende.

Og derfor er det noget hø når Politiken forsøger at udgrænse bestemte medier som affald. Som da Politiken stemplede Folkets Avis som et "junkmedie".

For vil man danne sig et mere fuldstændigt billede af tingenes tilstand, så skal man følge med mange steder. Og dertil skal man tænke selv.

Kritisk er ikke bare noget medierne skal være. Det bør læseren også. Skeptisk uden at være kynisk.

Har man fulgt godt med mange steder gennem længere tid, så kan man begynde at danne sig et indtryk der stemmer nogenlunde med virkeligheden som er en svær størrelse helt et få hold på.

I forhold til emnet her vil jeg vurdere at eksemplet fra Berlingske kommer tættest på tingenes tilstand.

DR's fortælling her om at det går dårligt for kvinder i Danmark på grund af manglende ligestilling, den synes jeg rammer noget mere forbi.

Men det er helt op til dig selv at vurdere disse ting.

Vær opmærksom på hvilke kilder medierne bruger (både hvilke undersøgelser og hvilke personer9, hvordan de vinkler deres nyheder og præcist hvilke aspekter og områder de sætter mest fokus på.

For disse ting fortæller noget om den mere brede og samlede historie medierne ønsker at udbrede eller fastholde om forskellige emner og tingenes tilstand her i samfundet.

Variationer af hvordan en historie udlægges kan naturligvis også forekomme inden for et enkelt medie.

OPDATERING: Overskriften er gjort mere præcis.