Bliv medlem eller sponsor

FOLKETS er en dansk medieplatform der huser udgivelser som avisen Folkets Avis, Magasinet Identitet, Rævekagen, Mediemøllen og mange, mange flere.

I modsætning til de etablerede medier modtager FOLKETS intet tilskud fra staten. Hvis platformen - og de medier som den huser! - skal overleve, så skal læserne betale.

Vi mangler

282

medlemmer mere,
så kører det rundt :)

Bliv medlem
eller sponsor

Primære faneblade

Bliver du skræmt af ordet 'kompetent' - skal du nok alligevel ikke være forsker

daryl_mitchell / CC BY-SA 2.0

Statue af Giordano Bruno. Foto: daryl_mitchell / CC BY-SA 2.0

Giordano Bruno holdt fast i sine videnskabelige teorier som stred imod ortodoksien på daværende tidspunkt. Så smed magthaverne ham på bålet. Men videnskaben skrider kun fremad når nogen tør tage konflikten med den etablerede visdom.

Aalborg Universitet vil af med ord som "analytisk" og "kompetent"
09/03/2020 - 08:48
Åben

Gratis

Aalborg Universitet vil af med ord som "analytisk" og "kompetent" i opslag af forsker-stillinger.

Man mener åbenbart at disse ord skræmmer kvindelige ansøgere væk.

Det er mini-mediet ForskerForum som beskriver et digitalt værkstøj som Aalborg Universitet har taget i brug for at "øge diversiteten" i deres forskerstab.

Det er et computerprogram som identificerer "problematiske" ord og så foreslår tre alternative "neutrale" ord. En slags sprogpoliti direkte på computeren.

Der er helt sikkert nogle konsulenter og udviklere som har tjent godt på sådan en omgang meningsløs, symbolsk og ineffektiv gang projektmageri.

Men ud over det, så bør man også spørge om vi overhovedet skal bruge vores skattekroner på forskere som lader sig skræmme væk af ord som "analytisk" og "kompetent".

For mennesker af den karat, er det ikke typisk de samme mennesker som vil gøre arbejdspladsen komplet harmløs og politisk korrekt.

Nu tænker du måske "harmløs?! - det er da en god ting hvis en arbejdsplads er harmløs".

Sagen er bare den at forskning er en kampdisciplin (et ord som nok var blevet sorteret fra som for maskulint).

Videnskaben skrider ganske enkelt fremad gennem kontroverser og konflikter.

Forskere som angriber (igen et ord som nok var blevet markeret som problematisk) status quo og andre forskeres ideer - det er sådanne forskere som skaber ny viden og dybere indsigt.

Forskere som lægger bånd på sig selv og andre og indretter arbejdspladsen til et hygge-nygge sted efter laveste fællesnævner hvor ingen må sige noget der kunne støde andre, ja - sådanne forskere mener jeg ganske enkelt ikke bør være forskere.

For forskningen kan ikke fungere uden ambition, konflikt, konkurrence og analyse.

Organisationer: 
Aalborg Universitet
Emner: 
forskningakademiacensurselvcensurkonfliktkontroverskonkurrence

Husk at dele

Citer med linket her:
I søgelyset
Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard
Mette Frederiksen. Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard

Del eller citer med linket her

MediaCreeper