Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Analyse af "sæsoninfluenza er værre"-lejrens tal

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Danmark har brug for en fri medieplatform Bliv sponsor nu

Analyse af "sæsoninfluenza er værre"-lejrens tal

Er deres position holdbar?

Skrevet af Lennart Kiil

Den anden dag så jeg på USA's CFR-baserede dødsrate for ny coronavirus.

Den var 50 gange højere end dødsraten for almindelig sæsoninfluenza.

Jeg blev så beskyldt for at lave "fear porn" selvom jeg egentligt bare forholdte mig til de officielle tal – og var 100 procent gennemsigtig omkring mine simple udregninger.

Jeg lovede også dengang at se lidt på IFR i stedet for CFR. Altså at bevæge mig lidt mere ud i det spekulative område.

Lad os lige opfriske:

CFR står for case fatality rate og betegner den andel af registrerede smittede som dør.

IFR står her for infected fatality rate og betegner den andel af det samlede antal smittede som dør.

Problemet er naturligvis at både influenza og den nye coronavirus kan eksistere i et menneske uden at manifestere sig i form af symptomer på sygdom hvorfor der vil være flere smittede end registrerede smittede.

Denne forskel på reelt antal smittede og registrerede antal smittede omtales også nogle gange som mørketallet.

Både matematiske modeller og serologiske tests af tilfældige individer i befolkningen kan give et estimat for det samlede antal smittede og dermed indgå i en beregning af IFR, men begge metoder er behæftet med betydelig usikkerhed.

Men lad os prøve at undersøge hvad der skal til før vi kommer i nærheden af at "sæsoninfluenza er værre"-lejrens tal stemmer.

Lad os lige starte med influenza. Her er CFR omkring en promille.

Men influenza har også et mørketal. Lad os for "sæsoninfluenza er værre"-lejrens arguments skyld sætte dette meget lavere end de ønsker at gøre for den nye coronavirus. Det kan der også være andre gode grunde til.

Lad os sige at der kun er ét ikke-registeret tilfælde af smitte for hvert registeret tilfælde.

Så bliver IFR for sæsoninfluenza en halv promille.

Så er det egentligt nemt at regne ud hvor stort mørketallet for den nye coronavirus cirka skal være før coronavirus er mindre slem end sæsoninfluenza.

CFR er for tiden cirka fem procent for den nye coronavirus i USA.

For at komme fra en CFR på 5 procent ned på en IFR på en halv promille, så skal der derfor for hver registeret smittet med ny coronavirus reelt være lige omkring 100 ikke-registrerede smittede med coronavirus.

Lad os prøve at se hvad det betyder i absolutte tal for USA.

Da jeg skrev den artikel, jeg henviser til herover, der var antallet af registrerede smittede med ny coronavirus i USA 738913.

Dette tal skal så ganges med 100 for at få det antal som skal til hvis almindelig sæsoninfluenza skal kunne siges at have højere eller lige så høj reeldødelighed som ny coronavirus, fordi der angiveligt er en faktor 100 flere reelt smittede end der er registrerede smittede med ny coronavirus

Med andre ord: Hvis IFR for sæsoninfluenza skal være lig med eller større end IFR for den nye coronavirus, så kræver det at vi antager en faktor 100 i mørketal for den nye coronavirus, og det kan vi omregne til antal individer i USA samlede befolkning:

100*738913 ~ 74 millioner

Hvis mørketallet er en faktor 100, så er cirka 74 millioner smittet med ny coronavirus i USA.

USA har en befolkning på 328 millioner i alt.

Så hvis "sæsoninfluenza er værre"-lejrens tal skal begynde at give mening så skal

(74/328)*100% = 23 procent

– altså godt hver fjerde amerikaner – allerede være smittet med ny coronavirus!

Dette tal er incidensen eller forekomsten.

23 procent er en større andel end en komplet uhindret influenza inficerer over en hel sæson normalt hvor den ellers bare får frit løb.

Man kan spørge sig selv om det er sandsynligt at en virus som er kommet til USA for omkring tre måneder siden - og som man har brugt enorme summer på at bremse - allerede har inficeret en fjerdedel af befolkningen.

Og hvis der vitterligt er så mange smittede i USA, hvorfor er New York så ekstremt meget hårdere ramt end andre steder?

Selv med antaget 100 procent smittede i New York, så ville det ikke hænge sammen med det øvrige billede af hvordan USA er ramt ved de antagne 23 procent smittede.

Vurder selv, men jeg mener ikke - desværre - at "sæsoninfluenza er værre"-lejrens tal kan modstå selv en simpel kritisk analyse.

Organisationer: 
Del Analyse af "sæsoninfluenza er værre"-lejrens tal