Først løj myndighederne - nu mørklægger de metoderne

Man bekæmper ikke corona ved at føre borgerne bag lyset

Pixabay
Betalingsmur. Foto: Pixabay

Hvad foregår der i regeringen og hos embedsmændene i Danmark?

Hvad er det største aktiv i kampen mod coronavirus?

I mine øjne er det en veludstyret og velinformeret befolkning. Ganske enkelt.

Derfor går det ikke at myndighederne lyver over for borgerne.

Og det går ikke at myndighederne mørklægger metoder til beregning af smittetal eller noget som helst andet der vedrører corona-epidemien i Danmark.

Ikke bare skal hele Folketinget have adgang til alle data og beregningsmetoder - det skal hele befolkningen også.

At myndighederne i Danmark valgte at lyve om værnemidler, og at DR valgte at kalde en far for "tåbelig" for at anbefale dem til sine børn, det var en stor fejl som til stadighed skader indsatsen imod corona i Danmark.

Når myndighederne lyver, så mister befolkningen ganske enkelt tilliden - med god grund - til myndighederne.

I tillidenes sted opstår både skepsis, hvilket ofte er en udmærket ting, og myter, hvilket er noget skidt i en presserende situation som den vi er i.

Når myndighederne mørklægger, så sker det samme. Der opstår mistillid og der opstår myter.

Det vil altid ske når magthaverne fører folket bag lyset.

I Danmark har myndighederne og regeringen valgt nedlukning og mørklægning og løgn i kampen mod corona.

Spørgsmålet er om ikke tiden er inde til en radikalt anderledes tilgang til katastrofehåndtering her i landet.

Del Først løj myndighederne - nu mørklægger de metoderne