Er sexisme og sexchikane virkelig en og samme sag?

Af Lennart, 6. oktober, 2020
Da Titanic sank, blev de ombordværende delt op efter køn

Kvinderne gik i redningsbådene. Mændene gik ned med skibet.

Var det et udslag af sexisme?

Det kan I jo tænke lidt over, mens vi vender opmærksomheden imod en anden katastrofe af nyere dato.

Nemlig den tilsyneladende omfattende forekomst af sexchikane på danske arbejdspladser.

For i den forbindelse høres ordet ‘sexisme’ uafladeligt.

Ja, efterhånden bruges begreberne sexisme og sexchikane fuldstændig synonymt i den sammenhæng. Som om det ene ganske enkelt var lig med det andet.

På Altinget så jeg for eksempel i går et debatindlæg præsenteret på følgende vis:

Sexchikane er et omfattende problem for Danmarks sundhedspersonale. Det rammer oftest ansatte lavest i hierarkiet og bliver overset af juridiske årsager. Nu skal chefer forpligtes til at forebygge sexisme

Læg mærke til skiftet fra ‘sexchikane’ til ‘sexisme’ som var det en og samme ting. Som var der ingen forskel på de to.

Jeg har set dette mønster et utal af gange i forbindelse med de forskellige udgaver af #metoo.

Man bruger to forskellige begreber om samme fænomen.

Men der er i virkeligheden tale om to meget forskellige ting.

Kort sagt:

Sexisme er en problematisk holdning

En holdning til mænd og kvinder som grupper og deres “plads” i verden. Man kan mene at nogle af disse holdninger er forkerte, usandfærdige eller endda uacceptable. Men holdninger er ikke i sig selv noget som griber fysisk ind i andres liv.

Bemærk at det er meget forskelligt hvad folk forstår som sexisme. Nogle mener at blot det at påpege naturgivne forskelle mellem kvinder og mænd er en form for sexisme. De fleste har holdninger som kunne karakteriseres som sexistiske.

Sexchikane er en KRIMINEL handling

Sexchikane er en række ulovlige, kriminelle og komplet uacceptable former for adfærd. Handlinger rettet direkte imod et andet menneske som skal stoppes hvor de forekommer. Det er en form for handling som negativt påvirker andres tilværelse.

Sexchikane er også mere klart defineret og afgrænset end sexisme. Hvor der kan være stor uenighed om hvad sexisme er, så vil der være noget større enighed om hvad sexchikane er. De fleste finder det komplet uacceptabelt.

Så de to ting er helt forskellige. Sexisme og sexchikane er ikke det samme.

Det lyder banalt. Men det er vigtigt af grunde som jeg kommer ind på i det følgende.

Først og fremmest kan man jo forbyde handlinger.

Visse handlinger, herunder sexchikane, bør også være forbudte. Og er det faktisk også allerede.

Men holdninger – kan og bør man forbyde dem? Bør det være forbudt at være “sexist”? Bør det være forbudt at mene at kvinder og mænd er forskellige?

Nogle vil måske mene at holdninger kan lede til handlinger.

Og jo, det kan de.

For eksempel da man overlod pladserne i redningsbådene på Titanic til kvinderne og forlangte at mændene gik ned med skibet.

Den beslutning var baseret på nogle holdninger til kvinder og mænd. Holdninger som kan betegnes sexistiske med et moderne ord.

Set med kvindernes øjne var det i situationen en godartet sexisme som reddede deres liv. Set med mændenes øjne var den knap så godartet.

Uden tvivl havde beslutningen delvist rod i nogle forestillinger om kvinders svagere fysik og ringere chancer for at overleve på havet, og nogle ideer om deres tættere tilknytning til børn

Og simpelthen også den biologiske kendsgerning at mænd er mindre uundværlige end kvinder i forhold til at sikre samfundets videreførsel.

I andre sammenhænge kunne de samme forestillinger om kvinder og mænd, som man havde på den tid hvor Titanic sank, være hæmmende for kvinder og fremmende for mænd.

I dag lever vi i en anden tid.

Med andre forestillinger.

Selvfølgelig ikke med helt andre forestillinger. Blandt andet fordi der var noget holdbart i de forestillinger man havde på den tid hvor Titanic sank.

I forhold til #metoo virker det som om mange er af den overbevisning at det er sexistiske holdninger som leder til sexchikane. I en grad så man slet ikke skelner mellem de to ting.

Men det tror jeg er en skadelig oversimplificering.

Hvis det var så simpelt, så ville der vel ikke være så meget sexchikane i netop medie- og kulturbranchen som er præget af progressive og venstreorienterede holdninger.

Altså blandt andet ideer om at kvinder og mænd er både lige og ens.

Jeg vil faktisk gå et skridt videre med følgende påstand:

Man kan sagtens have nogle meget progressive og “feministiske” mænd som udøver sexchikane. Nogle gange uden selv helt at være opmærksomme på det.

For hvis feminismen blandt andet handler om at der ikke er nogle naturgivne forskelle på kvinder og mænd, så kunne feministiske mænd jo nemt forledes til at tro at de kunne gå lige så direkte til kvinder seksuelt, som de ville ønske at kvinder ville gå til dem.

Omvendt kunne man forestille sig en mere gammeldags og sexistisk mand, sådan en som mener at kvinder er lidt mere skrøbelige end mænd og derfor skal behandles lidt mere nænsomt. En sådan mand ville måske være mindre tilbøjelig til at chikanere kvinder seksuelt.

Nogle former for sexistiske holdninger kan således reducere risikoen for sexchikane på arbejdspladsen.

Omvendt er der også sexistiske holdninger som øger risikoen for overgreb. Det være sig overbevisninger som retfærdiggør en instrumentel tilgang til andre mennesker - med udpræget fokus på sex og køn.

Men der er helt sikkert ikke den direkte og entydige forbindelse mellem holdninger og handlinger som ligger i den offentlige debat om emnet hvor man bruger ordene sexisme og sexchikane synonymt.

Og man gør klogt, tror jeg, i at spørge sig selv om man er ude efter at udslette nogle bestemte holdninger, eller det er nogle bestemte handlinger, som man vil bruge energien på at komme til livs.

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her