Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Corona gav Mette mere magt i 2020 - planerne for næste år er endnu vildere

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Corona gav Mette mere magt i 2020 - planerne for næste år er endnu vildere

Mette Frederiksen benytter enhver lejlighed til at styrke sin enerådige magtposition
Skrevet af Lennart Kiil

Ingen dansk statsminister har i nyere tid cementeret så meget magt omkring sig selv som Mette Frederiksen.

Og hun planlægger endnu mere.

Hun vil gøre sit eget statsministerium historisk stærkt - og stort. Og politiseret.

Det skal både være større og stærkere - og mere styret af hende.

Hvor stærkt præcist og i hvilket tempo er svært at få et helt klart svar på fra statsministeriet selv.

Men her er et bud bygget på en halvlang korrespondance som jeg har haft med ministeriet.

Tabellen herunder viser antal årsværk i statsministeriet hvor tallene for 2021 og 2022 er omtrentlige baseret på tilbagemeldingen fra statsministeriet.

En meget stor andel af disse årsværk er “akademiske medarbejdere” - typisk et andet ord for djøfere.

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STM 101 100 98 95 98 99 98 93 97 110 115

Men hvad betyder disse tal så?

De spørgsmål som jeg konkret har stillet statsministeriet er:


1) Forskellige kilder har givet mig det indtryk at Statsministeriet under Mette Frederiksen er blevet udvidet ad flere omgange, og at der er yderligere planer om a “styrke” statsministeriet.

Helt generelt og bredt - hvad er jeres kommentarer til det?

2) Målt i a) ansatte og b) årsværk - er Statsministeriet i dag under Mette Frederiksen så større eller mindre end tidligere?

3) Inkluderet planlagte udvidelser vil Statsministeriet så inden 2022 være det største i Danmarkshistorien målt på ansatte og / eller årsværk?


Svaret lød i første omgang


I vedhæftede PDF kan du se fakta som svar på dine spørgsmål. Derudover kan du orientere dig yderligere i vores pressemeddelelse – samt evt. læse statsministerens interview med Mandag Morgen, hvor hun fortæller om styrkelsen af Statsministeriet.


Den vedhæftede PDF var dog noget forvirrende i sin fremstilling, så mit eget skema ovenfor er en forsimplet udgave hvor jeg har sat cirkatal på for et par år frem ud fra det opklarende spørgsmål jeg stiller her


Vil det sige at man kan lægge 15-20 årsværk til de tal som du har angivet for 2020, så det samlede tal i 2021-2022 for Statsministeriets departement bliver på omkring 100 årsværk?


Hertil bliver der svaret


Som det fremgår af faktaarket, så er der i 2020 97 medarbejdere i Statsministeriets departement inkl. Grønland & Færøerne. Det er det tal, du så kan lægge de ca. 15-20 årsværk oveni.


På baggrund af disse oplysninger har jeg lavet grafik og tabel.

Det skal bemærkes at den reelle magtudvidelse er større end tallene i sig selv antyder, fordi Statsministeriets departement i perioden er blevet større i forhold til den del som er “Grønland og Færøerne” - denne del er blevet mindre og kræfterne er blevet flyttet over hvor de styrker Mettes magt i Danmark. Se eventuelt skema i vedhæftede PDF-fil.

Der er altså, summa summarum, lagt op til en væsentlig styrkelse af Mettes Frederiksens magt over Danmark de kommende år.

Statsministeriet udtrykker det selv på følgende vis:


Fakta fra interview om styrkelse af Statsministeriet

  • Der lægges op til en styrkelse og udvidelse af Statsministeriet.

  • Konkret er det forventningen at styrke Statsministeriet med i omegnen af 15-20 årsværk den kommende tid. Det omfatter både chefstillinger og andre medarbejdere.

  • Ansættelserne vil ikke alle ske nu og her, men vil være en proces, som vil strække sig over et stykke tid.

  • Der er i dag er omkring 50 akademiske medarbejdere i STM, mens der i alle andre departementer i centraladministrationen er i alt over 3.000 akademiske medarbejdere ansat.

  • Der er afsat 18 mio. kr. fra og med 2021 på finanslovsforslaget (FFL 2021).

  • Konstruktionen med en stabschef i Statsministeriet fastholdes. Stabschefens opgave vil være at lede det politiske sekretariat i Statsministeriet.

  • Faste medlemmer af regeringsudvalg er ministre.

  • Der har altid deltaget en række ledende embedsmænd på regeringsudvalgenes møder (normalt departementschefer, men også afdelingschefer). Fremover vil også særlige rådgivere særligt i STM og FM, der har tværgående funktioner, kunne deltage i regeringsudvalgsmøder. På samme måde som forskellige andre embedsmænd som nævnt altid har gjort.


Her på Folkets Avis fortsætter jeg afdækningen af Mettes magtovertagelse.

Del Corona gav Mette mere magt i 2020 - planerne for næste år er endnu vildere