Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Blodbanker bekræfter: Der kan tappes meget mere viden om COVID af allerede udførte antistof-undersøgelser

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Blodbanker bekræfter: Der kan tappes meget mere viden om COVID af allerede udførte antistof-undersøgelser

Gode nyheder - men er der nogen som lytter
Skrevet af Lennart Kiil

Blodbanker bekræfter: Der kan tappes meget mere viden om COVID af allerede udførte antistof-undersøgelser

GIV BLOD - GIV VIDEN - GIV LIV

Det er mottoet for Bloddonorerne i Danmark som står for blodbanken.

Bloddonorerne i Danmark har længe været i gang med at tappe ikke bare blod, men også viden i deres løbende undersøgelse Det Danske Bloddonorstudie. Det studie startede allerede i 2010.

Med fremkomsten af SARS-CoV-2 og Covid-19 er den viden, som blodbanken kan levere, blevet et akut anliggende.

Og Bloddonorerne i Danmark har allerede leveret vigtig viden om udbredelsen af sygdommen her i landet.

Men jeg mente at der var mere at hente.

For når man nu tester igen og igen, så kan man jo lige så godt sammenligne resultaterne over tid og se på om de ændrer sig for den enkelte donor. Altså kan en donor, som først er testet positiv for antistoffer, senere teste negativ?

Og i givet fald - efter hvor lang tid?

Det skrev jeg mere om her:

Kan der tappes mere viden af blodbankernes corona-undersøgelser? | CovidWatch

Denne hypotese kan testes i et prospektivt studie hvor man sammenholder resultater for den enkelte donor i foråret med resultater for samme donor i efteråret.

Hvis man gør dette for et stort antal donorer, så kan man se om der for et signifikant antal donorer er testet positiv i foråret og negativ i efteråret for samme gruppe der testede positiv i foråret.

På den måde kan man undersøge om tab af antistoffer er en realitet, og i givet fald hvor udbredt et sådant tab er blandt bloddonorer.

For nylig kontaktede jeg så gennem COWIDWATCH Bloddonorerne i Danmark.

Jeg fik en god snak på telefon med Flemming Bøgh-Sørensen som er Generalsekretær. Og allerede kort tid efter kunne han på mail bekræfte:


Kære Lennart

Så fik jeg svar fra NN. Svaret er, at data bliver anonymiseret, når de sendes fra den enkelte region for at lave et samlet billede. Men data på individniveau kan fremfindes i hver enkelt region. Det er ikke besluttet at følge det på individniveau, men muligheden foreligger.


Det er enormt vigtigt.

Og nærmest ubegribeligt hvis ikke man udnytter dette store potentiale i datasættet. Spørgsmålet om tab af antistoffer i Danmark er af stor betydning for en effektiv indsats imod sygdommen.

Jeg håber at flere vil tage sagen op.

Undersøgelser fra andre lande tyder i hvert fald på at der er betydelige mængder antistoffer mindst 5-6 måneder efter infektion.

Kilder

Introduktion til Det Danske Bloddonorstudie - Bloddonorerne i Danmark | Bloddonorerne i Danmark - Donorsite

Coronavirus - Bloddonorerne i Danmark | Bloddonorerne i Danmark - Donorsite

Kan der tappes mere viden af blodbankernes corona-undersøgelser? | CovidWatch

CovidWatch – Alt om covid og corona

Wajnberg et al. (2020)

Wajnberg, Ania, Fatima Amanat, Adolfo Firpo, Deena R. Altman, Mark J. Bailey, Mayce Mansour, Meagan McMahon, et al. 2020. “Robust Neutralizing Antibodies to SARS-CoV-2 Infection Persist for Months.” Science 370 (6521): 1227–30. https://doi.org/10.1126/science.abd7728.

Der blev også lavet en finsk undersøgelse i midten af december 2020 som viste et halvt års robust holdbarhed som minimum.

Link til omtale af denne løbende finske undersøgelse.