Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse For 2 måneder siden vedtog Folketinget en lov som giver Politiet historisk stor magt — kun 2 partier stemte imod

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

For 2 måneder siden vedtog Folketinget en lov som giver Politiet historisk stor magt — kun 2 partier stemte imod

Nu kan politiet selv træffe afgørelse om adgang til bankoplysninger — før var en retskendelse nødvendig
Skrevet af Lennart Kiil

Regeringen vil bogstaveligt talt spare penge ved at forringe retssikkerheden i Danmark.

Regeringens “politiforlig” har været en del omtalt i pressen.

Det handler om at finde flere penge til Politiet.

Hvad der ikke har været så meget fremme, er at en del af disse penge fremkommer ved at undergrave borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og privatliv.

Aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi for perioden 2021-2023 blev indgået den 15. december sidste år.

Som en del af aftalen blev L 132 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love vedtaget af Folketinget den 26. januar i år.

Hvad gik denne del så ud på?

Formålet med lovforslaget er at gennemføre den del af aftalen, der omhandler finansieringen på Justitsministeriets område, som kræver lovændringer.

Jo, tak. Men hvad er det så for lovændringer som “omhandler finansieringen på Justitsministeriets område”?

Lovforslaget indeholder en forenkling af politiets adgang til at indhente oplysninger, som finansielle virksomheder m.v. er i besiddelse af, således at politiet fremover skal kunne træffe afgørelse om edition af oplysninger fra banker og andre finansielle virksomheder uden indhentelse af retskendelse.

Det er et historisk skifte i Danmark hvor det indtil nu har krævet en kendelse for retten før Politiet kan rode rundt i virksomheders banktransaktioner som også vedrører borgerne.

Indtil nu har undtagelsen kun været i meget få ekstremt tidsfølsomme tilfælde hvor situationen undtagelsesvis kræver handling på stedet for ikke at forpurre en efterforskning.

Men nu kan Politiet altså per default i en lang række tilfælde selv træffe afgørelse om indsigt i bankoplysninger uden at skulle besvære sig med at få en dommerkendelse først.

Sådan sparer man både tid og penge. Men omkostningen er tab af retssikkerhed og privatliv.

Og hele øvelsen flytter magt fra den dømmende til den udøvende magt. Og dermed også magt væk fra domstolene over til regeringen.

Det er altså en voldsom ændring på flere måder.

Men forslaget blev vedtaget.

Endda af et overraskende stort flertal:

For stemte 70 (S, DF, RV, SF, EL, KF, NB og UFG), imod stemte 25 (V og LA), hverken for eller imod stemte 0.

Kun to partier stemte altså imod.

Folketinget med Mette Frederiksens regeringen i front udvander langsomt retssikkerheden i landet. Man gør myndighedernes adgang til folks bankoplysninger nemmere — samtidig med at man gør det mere besværligt og mistænkeligt at benytte kontanter.

Læs også

Nyt offentligt IT-projekt skal “berige” bankernes transaktionsdata på kunder “med oplysninger fra myndighederne”

Uden kontanter er vi i lommen på bankerne

Flere oplysninger

For dem som vil have detaljerne:

LOV nr 124 af 30/01/2021

LBK nr 1782 af 27/11/2020

L 132 - 2020-21 (oversigt): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af dele af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023). / Folketinget

Del For 2 måneder siden vedtog Folketinget en lov som giver Politiet historisk stor magt — kun 2 partier stemte imod