Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Tog fejl om corona med en faktor 1000

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Tog fejl om corona med en faktor 1000

Djøfer gættede på 500 døde i alt - nu er tallet over en halv million
Skrevet af Lennart Kiil

Tog fejl om corona med en faktor 1000

Corona i USA.

Djøfer gættede på 500 døde i alt - nu er tallet over en halv million

På et tidspunkt nærmede USA sig 5000 døde om dagen

I starten af corona-epidemien var der mange som havde travlt med at tale coronavirus ned.

En af dem, som havde det, var Richard Allen Epstein. En amerikansk akademiker og jurist som skrev om coronavirus for den ansete tænketank Hoover Institution.

Richard Epstein endte med at ramme forkert med mere end en faktor 1000.

Naturligvis var Richard Epstein ikke den eneste.

Mange var skråsikre:

Den nye coronavirus var enten “ikke værre end sæsoninfluenza” eller som andre sagde - “en sølle forkølelse”.

I den forbindelse kan man forholde sig til noget som er mere ildevarslende end selve fejltagelsen.

For omtrent samme gruppe af mennesker mener i dag omtrent det samme. Hvilket i sig selv er interessant, men noget jeg må behandle ved en anden lejlighed.

Her skal det handle om en akademisk ekspert som kloger sig uden for sit område. Mere specifikt Richard Allen Epstein.

Epstein og en masse andre mennesker, ofte folk som ellers var kloge og anerkendte akademikere og djøfere, tog grueligt fejl. Og det er der sådan set ikke noget galt i.

Spørgmålet er snarere om vi i dag skylder at lytte til dem? De har jo måske nok nogle gode pointer i blandt også - selvom de ramte helt forbi målskiven i første omgang.

Eller kan man ramme så skævt at al troværdighed både er og bør være væk inden for et givent område som i eksemplet her er epidemier?

Orakler og magthavere

Alle tager fejl engang imellem eller i det ene eller det andet.

Alligevel er det værd at se lidt nærmere på hvor meget fejl nogle folk kunne tage.

Der er især en gruppe af mennesker som vi af uransagelige årsager regner for en slags orakler i dag. Det er typisk dem som kan fanges under betegnelsen djøfere - altså blandt andet økonomer og jurister, og lignende brede samfundsfag.

Denne gruppe har været aktive under coronapandemien - de sidder altid med ved bordet - men ofte på et meget ukvalificeret grundlag.

For epidemien falder uden for deres fagområde. Selvom det virker som om de nogle gange har svært vd at acceptere at noget som helst falder uden for deres ekspertise.

Man kan sige at djøferne har været vant til at få ret længe. Og som gruppe har de bestemt mere magt end andre i den vestlige verden.

I den normalsituation som var gældende før corona var djøfernes ord nærmest lov. For den politiske stand - lovgiverne - den består også i overvejende grad af djøfere.

Men hvad så da de skulle forholde sig til en ændret verden?

Djøfere er vant til at mennesker styrer, at de selv styrer. Men når en stor naturkræft er på spil, så ændrer præmisserne sig. En del havde svært ved at forstå omfanget af den ændring.

De djøfere som sad ved roret var måske hurtigere til at se styringspotentialet i pandemien. Mens andre djøfere som skulle forestille at være mere uafhængige, fuldstændigt overså eller i svær grad negligerede faren ved en pandemi.

Så når djøferne deler sig i to og deres opfattelse af situationen divergerer voldsomt, kan man så ikke med god grund få den mistanke at deres syn på sagen ikke har ret meget faglig basis, men mest afspejler deres egne interesser eller ideologier?

Tilfældet Richard Epstein kan hjælpe med at kaste lyst over disse spørgsmål.

Forkert med faktor 1000

I foråret - i pandemiens tidlige fase uden for Kina - skrev den respekterede akademiker og jura-ekspert Richard Allen Epstein en række artikler om coronavirus og hvor mange dødsfald epidemien ville medføre i USA.

Manden er uden tvivl en stor kapacitet inden for sit område - jura og lovgivning. Men hvad vidste han egentligt om den nye coronavirus?

I første omgang var Richard Allen Epstein ude med et tal på 500 døde.

Han forudsagde og forventede altså i første omgang at den nye coronavirus kun ville medføre 500 dødsfald i USA.

Det tal rettede han dog senere til 5000 - og senere igen til 50.000. Disse rettelser kom i takt med at virkeligheden gjorde Richard Allen Epstein klogere.

Nu må vi se om rettelsen næste gang bliver til 500.000 - som desværre nu er antallet af dødsfald med forbindelse til corona-epidemien i USA.

Men Richard Allen Epstein fik heller ikke altid lavet rettelserne så gennemskueligt som muligt.

I hvert fald blev de gentagne rettelser og revideringer åbenbart en trussel imod troværdigheden for udgiveren som var den prestigefulde Hoover Institution.

Hoover Institution skrev simpelthen på deres hjemmeside, i forbindelse med Richard Allen Epsteins artikler, at Richard Allen Epsteins estimat over døde havde været 500 - hvilket jo også var lige præcist hvad estimatet havde været fra Richard Allen Epsteins hånd.

På trods af Richard Allen Epsteins mangel på kompetence på området, så blev hans tidlige artikler om corona alligevel taget alvorligt i brede kredse - også i kredse omkring den daværende præsident.

Spørgsmålet er hvorfor.

Langt fra virkeligheden

Sagen er nemlig også den at Richard Allen Epstein var imod indgriben fra det offentlige. Det er en fair position - det er jo en holdning som så mange andre.

Men vi bliver nødt til at spørge om ikke hans holdning har påvirket hans estimater. Hans forudsigelser skulle jo forestille at bygge på et videnskabeligt grundlag. Ikke på ønsketænkning.

Hvis han kunne overbevise nogen om at corona ikke var et reelt problem, så kunne han jo også overbevise dem om at der ikke var nogen grund til at gøre noget for at stoppe den.

Han ønskede ikke begrænsninger. Og så kom han sjovt nok frem til at dem var der heller ingen grund til, da corona jo - som han kunne vise med sine estimater - ikke ville blive noget synderligt problem for landet.

Desværre er han ikke ene om denne besynderlige fejlslutning. Ønsketænkning er enormt udbredt.

Jeg skrev allerede i foråret om en del borgerlige, mange af dem økonomer, som havde samme tendens til ønsketænkning. Du kan læse min artikel om dette fænomen nederst under titlen “Coronavirus afslører den borgerlige socialkonstruktivisme”.

Det er som om man ikke vil erkende at virussen i sig selv er en alvorlig trussel mod samfundet - og at problemet alene ligger i myndighedernes indblanding. Denne besynderlige fejlslutning er særligt udbredt blandt folk som generelt er imod statslig intervention.

For god ordens skyld så mener jeg selv at staten blander sig i alt for meget. Men jeg prøver alligevel at undgå den fejlslutning, at fordi man ikke ønsker statens beføjelser udvidet, så benægter man at coronavirus i sig selv overhovedet udgør noget problem for samfundet.

Flere holder krampagtigt fast i den forestilling at den nye coronavirus ikke i sig selv har været et et problem, at problemerne derimod skyldes den reaktioner som har været på dens efterhånden globale udbredelse.

Den her slags infektionssygdomme er ikke noget at spøge med. Og skråsikre påstande på spinkle grundlag var en medvirkende årsag til dens store udbredelse på kort tid.

De asiatiske lande, som i nyere tid har mere erfaring med epidemier, de tog truslen mere alvorligt og forsøgte ikke at tale problemet ned. De så det i øjnene.

Det gjorde Richard Allen Epstein ikke. Han klogede sig gevaldig på noget som han ikke havde forstand på. Og derfor dummede han sig.

Det hører også med til historien om pandemien 2020-2021.

Uafhængig eller afkoblet

Noget af læren fra corona-epidemien er at magthaverne vil bruge en krise til at øge styringen.

En anden lære er at doktrinære tilgange har deres begrænsninger. Verden tilpasser sig ikke ideologier.

Virkeligheden kræver tilpasning. Intet på forhånd gi et svar er alle andre overlegne i enhver situation.

Og endelig kan man se at det har været sådan at dem som har siddet med mere praktisk ansvar faktisk har måttet tage situationen mere alvorligt end “uafhængige” kommentatorer.

Uafhængighed er altså ikke nogen garanti for at forstå tingenes sammenhæng.

En uafhængighed, som tænketanke ofte bryster sig af, den indebærer også risikoen for en afkobling. Og så bliver tankerne og ordene mere verdensfjerne end uafhængige.

Så overhaler virkeligheden meget hurtigt.

Det skete for Richard Epstein.

Richard Epstein - Wikipedia

Richard Epstein: ‘More Probable Than Not…Total Number of Deaths at Under 50,000’ – Reason.com

Læs også:

Coronavirus afslører den borgerlige socialkonstruktivisme | Mammut