Gå til hovedindhold

Information krævede dokumentation af Brian Mørk — men avisen vil ikke selv fremlægge den

Hen over sommeren havnede stand up komiker Brian Mørk i strid modvind efter at have kommenteret på en sag om Naser Khader som var blevet beskyldt for seksuelle overgreb.

For Brian Mørk tager sagen blandt andet fart fordi nogle medier udlægger hans kommentarer på en misvisende måde.

Dagbladet Information udlægger eksempelvis synspunkter i debatten på en stærkt misvisende måde hvilket jeg tidligere har redegjort grundigt for her:

Information eller misinformation: Respekteret dagblad leder læserne på afveje | Mediemøllen

På et tidspunkt opstår der tvivl om hvorvidt den “shitstorm”, som Brian Mørk er havnet i, også kan få konsekvenser for hans levebrød.

Her kommer begrebet cancel culture i spil.

Et begreb som henviser til at spillesteder kan aflyse shows, universiteter kan aflyse forelæsninger - og at personer som tidligere har haft adgang til at udtrykke sig bestemte steder, nu forhindres i det fordi de har sagt noget som for nogen er uacceptabelt.

Information tager ved den lejlighed fat i Brian Mørk og beder ham i et interview dokumentere at der har været opfordringer til at ramme ham på levebrødet.

Det gør Information her:

Brian Mørk siger, at Comedy Zoo er blevet truet med boykot, hvis han optræder. Men det genkender spillestedet ikke | Information

Det er udmærket at Information gør det.

Men det er knapt så flot at Information ikke selv vil dokumentere at den udlægning som avisen lavede af debatten - og som avisen flankerede med et billede af Brian Mørk - er reelt dækkende for debatten om #metoo og #dajegsagdefra i kølvandet på beskyldningerne mod Naser Khader.

Hvad nu hvis Brian Mørks synspunkter er blevet udlagt på en misvisende måde, så folk danner sig et forkert indtryk af hans holdninger og på den baggrund opfodrer til at han skal udelukkes eller boykottes.

Information udlagde et synspunkt i debatten på følgende vis:

Det at ’sige fra’ er ikke altid en holdbar strategi, hvis man udsættes for overgreb eller seksuelle krænkelser.

Denne udlægning var flankeret af et billede af Brian Mørk.

Jeg har både ringet og skrevet til Information og bedt dem dokumentere at enten Brian Mørk har givet udtryk for dette synspunkt — eller at der i betydeligt omfang er andre som i debatten har givet udtryk for det.

Jeg har også offentliggjort mine spørgsmål til Information, så alle kan se hvad det er at jeg beder Information om at dokumentere. Du kan selv læse om det her:

Kan Information forsvare sig imod anklagen om junkdebat? | Mediemøllen

Men alt det har Information ikke svaret på.

Og det leder frem til et nyt simpelt spørgsmål:

Hvorfor fremlægger Information ikke dokumentation for at Brian Mørk rent faktisk har den holdning som avisen forbinder ham med?

Krav om dokumentation for at andre rent faktisk har de synspunkter man tillægger dem, er relevante i almindelighed — og måske er der endog nogle ekstra grunde til at fremsætte kravet i forbindelse med Informations ageren i denne sag om Brian Mørk.

  1. For hvorfor afkræver Information dokumentation fra Brian Mørk i sagen om #dajegsagdefra når man ikke selv vil levere dokumentation for at han har det synspunkt man forbinder ham med?

Er det ikke lidt dobbeltmoralsk?

  1. Er det rimeligt at en avis, som årligt modtager et to-cifret millionbeløb i mediestøtte, fremsætter misvisende eller forkerte påstande som de bagefter ikke engang forsøger at give belæg for?

Måske er grunden til at Information ikke vil fremlægge dokumentationen ganske enkelt den at dokumentationen ikke eksisterer.

Fair nok. Så har Information lavet en fejl. Det gør vi alle i ny og næ. Men så kan Information bare erkende fejlen og forsøge ikke at gentage den for ofte i fremtiden.

Uanset hvad sagen ender med, så skader det dog ikke at tænke lidt over den.

Måske burde nogen se på om de etablerede medier godt nok lever op til de krav for redelig debat og oplysning som man må forventes nogenlunde at overholde når man som dem privilegeres og favoriseres med meget betydelige summer af støttemidler som er hentet ind fra skatteyderne.

Og så er det måske også på plads med en bredere debat om mediernes rolle i forhold til samfundsdebatten.

Der er for tiden meget fokus på de sociale medier hvor niveauet ikke altid er imponerende højt. Men kan man forvente det hvis førende intellektuelle og mediestøttede dagblade selv forfalder til at opfinde synspunkter som reelt ikke er eksisterende i en debat?

Det bærende argument for mediestøtte er jo nødvendigheden af medier som kan danne forbillede og løfte samfundsdebat og oplysningsarbejde.

Hvis ikke Information formår at hæve sig over absurd karikering af synspunkter og stråmandsargumentation - hvem skulle så kunne?

Kritik af medier og den medieskabte "virkelighed" og tendensen til at medier ukritisk hopper på en dagsorden
Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.