Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Eliten foreslår “Total ligedeling” af barsel

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Eliten foreslår “Total ligedeling” af barsel

Det handler om at folket skal rette ind efter elitens ideal
Skrevet af Lennart Kiil

Landets karrierekvinder har åbenbart haft så svært ved at få deres nok endnu mere karriereagtige mænd til at makke ret og tage halvdelen af barslen at hele landets befolkning nu skal tvingens til at rette ind efter de idealer som eliten ikke selv har kunnet leve op til.

I hvert fald er topfolk i fagforeningernes top-organisation og arbejdsgivernes hovedforbund nu blevet enige om hvad de kalder en

“Total ligedeling af barsel”

Arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny model for barsel, som betyder mere fleksibilitet for forældre til at fordele barselsorlov samtidig med, at 11 ugers forældreorlov bliver øremærket til hver forælder.

Sådan lyder det i en fælles pressemeddelelse.

Pressemeddelelsen starter så lige med en usandhed.

Det er jo ikke sandt at man på samme tid kan øge fleksibiliteten og så øremærke barslen. De to ting er modsat rettede størrelser.

Måske et levn af elite-psykologi om at kunne få det hele uden afsavn. Men det kan selv eliten ikke.

Selvom det er en usandhed at man samtidig kan øge fleksibilitet og så tage den væk fra folk ved at æremærke, så fortsætter pressemeddelelsen i samme rille:

“Vi fremmer ligestillingen ved at sikre, at begge forældre får tid med deres nyfødte. Det er ingen hemmelighed, at vi gerne vil have fædre til at tage flere af ugerne med deres børn, og det bliver der god mulighed for med denne model. Samtidig øger vi fleksibiliteten under hele barslen, så familierne også har mulighed for at træffe deres egne valg. Styrken i den danske model er, at vi kan sætte os sammen og finde løsninger. Det har vi gjort igen, og det er jeg rigtig glad for ikke mindst på de kommende familiers vegne”, siger Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i DA.

Her indrømmer damen fra DA at det er toppen i organisationerne som vil have faderen til at tage mere barsel med den nyfødte. Ikke fædrene selv. Eller mødrene.

Nu er kvinder fra naturens side også noget bedre udstyret til at opfylde nyfødtes behov end mænd.

Men det springer man let henover i sin egen begejstring over sit eget forslag.

I det hele taget fremstilles forslaget som det bedste siden den dybe tallerken:

“Vores fælles forslag er et stort skridt fremad – både for ligestillingen mellem kønnene og for børnene. Det viser samtidig styrken ved den danske model, at vi kan finde fælles løsninger. Ved at give begge forældre præcis samme rettigheder, sender vi et klart signal om, at begge forældre er vigtige. Det handler selvfølgelig også om at fremme ligestilling. Det skal ikke være en kamp, men en ret for far at holde orlov med sit barn. Samtidig styrker det kvinderne på arbejdsmarkedet, når forældrene deler orloven.  Den måde barsels- og forældreorloven er indrettet på i dag betyder, at mor i gennemsnit tager 90 procent af orloven, og det koster kvinderne dyrt”, siger Majbrit Berlau, næstformand i FH.

Jamen hvor de kan på andres vegne.

Og det de vil, er simpelthen godt for alle parter! Utroligt at det ikke er blevet gjort før så.

Hov vent, det er netop blevet gjort før i andre lande. Hvorefter fødselstallet så er styrtdykket.

For selvfølgelig reagerer folk på at få indskrænket deres frihed og selvbestemmelse i familien.

Og på trods af de fine lovord om øget fleksibilitet fra de to damer her, så kan folk jo i praksis mærke at de bliver mere begrænsede i deres valg af nogle rammer som andre nu på forhånd har lavet for dem.

Total ligedeling og øremærkning

Lad os se lidt nærmere på sproget. Det er afslørende for elitens syn på almuen.

Total ligedeling

Den nye model for barsel lægger op til en total ligedeling af orloven efter fødsel, hvor far og mor hver kan afholde i alt 24 ugers orlov med ydelser, hvis forældrene ikke foretager sig noget.

Dette begreb “total ligedeling” - det mener jeg afslører noget om måden at tænke på. Man tænker i totaler. I samlede heler hvor den enkelte og familien underordnes en “total” målsætning. Det handler om at folket skal rette ind efter elitens ideal.

Det er “ligedelingen” som skal totaliseres. Ikke familiens selvbestemmelse.

Og selvfølgelig har EU en finger med i spillet:

Begge forældre får dog øremærket 11 uger, som enten skal afholdes eller bortfalder, da de ikke kan overføres. Ordningen er samtidig en implementering af EU’s orlovsdirektiv, som også indeholder andre orlovselementer.

Så på tværs af landegrænser skal almuen i stigende grad tvinges til at gå i takt alt efter hvordan eliten svinger stokken.

Læs selv pressemeddelelsen her:

FH & DA: Ny aftale giver fuld ligestilling ved barsel | FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Del Eliten foreslår “Total ligedeling” af barsel